Visuell vägledning på distans

Lösningen i korthet: Kroppsnära surfplattor som möjliggör realtidssamarbete över längre avstånd och som gör företagets kompetens tillgänglig och hämtbar på kortast möjliga tid.

ALSO

Slutkundens profil

  • Sektor: industri, handel, fastigheter, byggnadsverksamhet, verkstäder
  • Område: service och support> underhåll, reparationer, samordning, presentation.

Bakom kulisserna

Komponenter i lösningen

  • Leverantörer: Realwear, Hewlett Packard Enterprise, Alcatel Lucent Enterprise, ptc, Microsoft
  • Produkter: HMT-1 kroppsnära surfplatta, HPE Myroom vrg, Ale Rainbow, Ptc Vuforia, Microsoft Teams
  • Tjänster: Tekniska implementering av wearables på mjukvaruplattformen, utbildning, processanalys.

Mervärde

  • Global användning av befintlig expertis
  • Åtgärda orsak och problem och snabbare
  • Billigare underhåll/reparationer
  • Undvika resurskrävande resor.
  • Skapa en hållbar kunskapsöverföring med utbildning av anställda samtidigt.


Möjliga tillämpningar

Den kroppsnära surfplattan är inte ett måste! Andra mobila enheter som smartphones eller surfplattor är ofta tillräckliga och erbjuder många alternativ för processoptimering via extern kundåtkomst till samarbetsportalen.

Fastighetsmäklare

Virtuella visningar av hus utan att behöva resa.

Byggnadsentreprenörer

Snabb samordning med byggarbetare om ändringar och justeringar utan att behöva vara närvarande.

Bilverkstäder/bilaffärer

Gemensam inspektion av defekter eller möjlighet praktiskt taget sitta i bilen före köp.

Industri, handel

Samarbete i realtid för grupper eller personer på distans. Detta gör det möjligt för fältarbetare att vara i kontakt med tekniska experter på ett innovativt sätt.


Erbjuda lösningen som en tjänst

Visuell vägledning på distans i detalj

ALSO Solutions Business Managers specialiserar sig på att identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla lösningar för individuella IT-krav. Teamet ger inte bara stöd vid utvecklingen av lösningsverksamheter, utan följer också omfattande expansioner in i minsta detalj. Ett av de första lösningsprojekt som levereras hjälper till med ett problem som dina slutkunder garanterat har: ett begränsat antal tekniska specialister som uppenbarligen inte kan vara överallt hela tiden när saker och ting måste göras snabbt. Det är tyvärr ofta så det ser ut. Lösningen för visuell vägledning hittar en lösning som kan anpassas direkt till slutkunden.

En medarbetare i fält kan ställas inför ett problem som han eller hon inte kan lösa på egen hand och har behov för specialistkunskap från huvudkontoret. Att ringa, beskriva problemet och försöka lösa det med en hand samtidigt som man håller telefonen med den andra låter svårt och tidskrävande. Med hjälp av en robust kroppsnära surfplatta som har utvecklats speciellt för användning inom industrin och en tillhörande samarbetsplattform kan fältpersonalen snabbt och enkelt få kontakt med specialister. Händerna förblir fria och röstkommandon kan användas för att till exempel ta bilder som sedan kan vidarebefordras direkt till specialisten på huvudkontoret. Specialisten kan sedan infoga kommentarer på en gång. Displayen och bilden från den kroppsnära surfplattan smälter samman för att skapa en förstärkt verklighetseffekt. Fältpersonalen kan sedan tillämpa det de ser direkt och åtgärda problemet på nolltid.

En särskilt praktisk funktion är att dokument som instruktioner kan importeras via samarbetsportalen. Muntlig kommunikation är naturligtvis fortfarande tillgänglig via den klassiska ljudanslutningen.


Hur drar slutkunden nytta av lösningen?

Expertisen fördubblas när den delas. Erfarna tekniker kan vara sällsynta och här sprids deras kunskaper på bästa sätt med hjälp av en virtuell vägledning på distans, så att reparationer eller underhållsarbete kan utföras utan deras fysiska närvaro. På så sätt stängs underhållsarbeten snabbare samtidigt som kvaliteten förbättras. Dessutom ger en ökad kompetensnivå ett mer professionellt intryck.

Resursintensiva resor minskar och kunskap delas, vilket har en bestående positiv effekt för alla inblandade. Tjänstens höga kvalitet kvarstår men ansträngningarna minskar enormt.


Mål och relevans för slutkunden

Företagsledare

Användning av lösningen resulterar i en ökad lönsamhet för tjänsteintäkterna.

Tekniskt ansvariga

Lösningen är en garanti för optimal användning av intern expertis.

Fältingenjörer

Förvärv av högkvalitativt stöd från en teknisk expert, samtidig som vidareutbildning pågår.


Tänka framåt

Även ALSO-partners gynnas!

Det bästa vore om partners förbättrade sina relationer med slutkunderna genom att använda ALSOs Solutions Business Forge och utnyttja den senaste tekniken och de senaste affärsmetoderna. Idén om en "exklusiv behandling" med hjälp av en lösning som inte är färdigmonterad smickrar också kunden och bidrar till ökad kundlojalitet. Tack vare SaaS-metoden kräver genomförandet inte mycket ledig kapacitet och kan genomföras snabbt och enkelt.

Ingen rädsla för det nya!

ALSO Solutions Business Team erbjuder omfattande specialiststöd vid försäljning av lösningar – från djupgående genomförbarhetsstudier och ekonomiska lönsamhetskontroller till professionell marknadsföring och presentation. En holistisk integrationstjänst som gör det möjligt för våra partners att använda lösningen där den behövs - nämligen i slutkundens företag.

För mer information:

Datacenter.Sverige@also.com