Kommunikationslösning för vård och omsorg

Lösningen i korthet: ALSOs kommunikationslösning för vård och omsorg är ett platsoberoende och säkert sätt att hålla personlig kontakt med släktingar eller vänner på vårdinrättningar när personliga besök inte är möjliga av olika anledningar.

Slutkundens profil

 • Målsegment: Hälso- och sjukvård

 • Målgrupp: Vårdinrättningar och vårdhem.

Bakom kulisserna

Komponenter i lösningen

 • Leverantörer: Samsung, Apple, Microsoft, Viewsonic, Jabra, PeterKenkel
 • Produkter: Surfplattor, smartboards, headsets, anpassade fästen
 • Tjänster: Konsulttjänster, hanterade tjänster

Mervärde

 • Ökad tillfredsställelse bland boende och anhöriga
 • Positionering som en modern anläggning med en innovativ anda
 • Ett mervärde för vårdpersonalen.


Möjliga tillämpningar

Det nuvarande förbudet mot kontakt på vårdhem är en stor börda för både de boende och deras anhöriga. Men långa avstånd kan också ofta vara orsaken till sällsynta besök. Det finns ingen anledning att känna sig övergiven när man kan använda enkla tekniska lösningar för att möjliggöra digitala besök. Det faktum att många vård- och omsorgsboenden ligger långt efter på det här området kan också kompenseras, åtminstone delvis.

Vård- och omsorgsboenden kan dra nytta av den här lösningen på flera sätt. Lösningskonceptet kan också vara ett bra sätt att uppmuntra tidsbesparande kommunikation mellan vårdpersonal och läkare. Den direkta kommunikationslinjen gör det möjligt att använda knappa resurser mer effektivt och skapar därför mervärde på lång sikt.

Ett annat sätt att använda systemet är att tillhandahålla vårddokumentation via patienternas respektive enheter. Till exempel kan information om läkemedelsdosering och rapporter om vissa incidenter när som helst göras tillgängliga för anhöriga.


Vem kommer att dra nytta av lösningen och hur?

Institutionens ledning drar nytta av nya lösningar med långsiktiga fördelar, vilket har en positiv inverkan på vårdinrättningens/boendets image.

Vårdpersonalen frigörs under telefonsamtalen.

Vårdtagare/boende har nya sätt att snabbt och enkelt kontakta sina släktingar.


Kommunikationslösningen för vård och omsorg i detalj

Olika tillgängliga tekniska förutsättningar kräver en lösning som är så flexibel som möjligt. Därför har ALSO Solutions Business Team skapat tre olika koncept. Här är en översikt:

Lösningsmodul 1

Centralt mötesrum

 • Videosamtal i ett centralt mötesrum
 • Organiserad schemaläggning via MS bokningar och Teams
 • Enkel att assistera tack vare att alla använder samma teknik
 • Mervärde för boendet/vårdinrättningen

Lösningsmodul 2

Mobil enhet

 • Val av individuella enheter och programvarualternativ som finansieras av anhöriga
 • Snabbt genomförande
 • Videosamtal i den boendes/vårdtagarens egna rum
 • Wi-Fi tillhandahålls av boendet/vårdinrättningen.

Lösningsmodul 3

Mobilenhet + förbetalt simkort

 • Individuella enheter och programvarualternativ som finansieras av anhöriga
 • Snabbt genomförande
 • Videosamtal i den boendes/vårdtagarens egna rum
 • Inga krav på själva boende/vårdinrättningen.

Regelbunden kontakt via videosamtal, eller genom att använda en smartboard i ett mötesrum eller en egen surfplatta vart man än vill, gör det möjligt för vårdboende och deras anhöriga att hålla kontakten med varandra. Särskilt i dessa tider som för närvarande är omgiven av restriktioner, är detta en välkommen lösning som imponerar med sin enkelhet och flexibilitet.

Med tanke på den rådande situationen är lösningsmodulerna 2 och 3 särskilt lämpliga för att komma i gång. De kan genomföras mycket snabbt så att de boende kan delta i livet utanför vårdhemmet igen. Dessutom säkerställer ett mobilt och höjdjusterbart fäste med hylla att användare med begränsad rörlighet kan använda sin enhet med liten ansträngning. På lång sikt är det också möjligt att kombinera lösningsmodulerna.


Hur kan vårdinrättningar och användare dra nytta av den här lösningen?

Med den här enkla och intuitiva lösningen för videosamtal kan invånarnas och de anhörigas tillfredsställelse förbättras på lång sikt. Det bidrar till den positiva externa uppfattningen om inrättningen och är ett bevis på dess engagemang och framsynthet. Manuell installation som utförs av en partner säkerställer att enheterna sätts upp på ett användarvänligt och hanterbart sätt. Det innebär att även äldre generationer kan komma till rätta med lösningen så snabbt som möjligt. Förenklad och säker kontakt med anhöriga innebär att denna lösning verkligen bidrar till att öka livskvaliteten.

Inom kort kommer den första generationen pensionärer att flytta in på vårdinrättningar där de medier som används i den här lösningen länge har varit en del av vardagen. Det innebär att behovet av modern teknik för videosamtal bara kommer att öka i framtiden. Därför är det bra att anläggningarna redan nu förbereder sig och bekantar sig med rätt lösningar.


Mervärde på mervärde för ALSO-partners

Den här lösningen gör det möjligt att ta del av en helt ny kundgrupp som många tidigare inte har fokuserat på. Att sälja denna lösning förbättrar din image som leverantör av helhetslösningar och den kan marknadsföras med relativt lite arbete. Som alltid finns det också hanterade tjänsteavtal och individuella workshops tillgängliga. Det är helt upp till dig hur du använder den här lösningen för att gynna ditt företag! En sak är säker, den här typen av kommunikation kommer snabbt att slå rot på äldreboenden och vårdhem.

För mer information:

Datacenter.Sverige@also.com