Modern tidsregistrering

Lösningen i korthet: Den nya ALSO-lösningen för tidsregistrering är en perfekt lösning för att hantera EG-domstolens dom av den 14 maj 2019 som kräver att arbetsgivare ska registrera hela arbetstiden.

Slutkundens profil

  • Målsegment: branschöverskridande

  • Målgrupp: branschöverskridande

Bakom kulisserna

Lösningskomponenter

  • Leverantörer: ReinerSCT, timeclock365, Mittelstandssoftware.de, ALSO
  • Produkter: timeCard, timeclock365, M-Zeit, ACMP
  • Tjänster: Konsultation, installation, support, hanterade tjänster, gränssnittsprogrammering

Mervärde

  • Överensstämmelse med lagstadgade krav om tidsregistrering med minimal ansträngning.
  • Sömlösa arbetsprotokoll tack vare optimal tids- och planeringsöversikt
  • Tydlig semester-, arbetsskift- och frånvaroplanering ingår.


Möjliga tillämpningar

Oavsett bransch och antal anställda är det obligatoriskt att dokumentera varje anställds individuella arbetstid exakt. Det finns digitala lösningar för att se till att detta inte slutar i en flod av dokument och resulterar i överbelastning gällande bedömningar. ALSOs lösning för tidsregistrering anpassar sig till alla företagsstorlekar. Online, via en app eller med hjälp av en transponder på en terminal – registrering är inte bara enkel utan också extremt flexibelt och kan därför anpassas till olika krav. Med den här lösningen fungerar lika bra för kontorskomplex som produktionsanläggningar, verkstäder eller hemmakontor.


Vem kommer att dra nytta av lösningen och hur?

Företagsledare kan snabbt och enkelt se till att de rättsliga kraven uppfylls.

HR-cheferna drar nytta av mindre administrativt arbete tack vare den 100 % digitala lösningen.

IT-ansvariga får en färdig lösning som har en positiv inverkan på andra arbetsflöden tack vare de låga driftskostnaderna.


ALSOs lösning för tidsregistrering i detalj

Om du vill registrera arbetstiden på ett tillförlitligt och tydligt sätt och även avlasta anställda inom olika områden är ALSOs lösning för tidsregistrering det perfekta tillägget till din dagliga verksamhet. Beroende på hur kraven ser ut är det även möjligt att kartlägga enskilda projekt och semestrar med denna lösning. Optimering av arbetsflöden ingår naturligtvis också! Ytterligare mervärde kommer i form av automatiserad export av data för bokföring av lön och hantering av flexibla arbetstidsprofiler.

Med hjälp av den här lösningen kan kunder från alla branscher i ett tidigt skede anpassa sig till det framtida kravet att registrera alla anställdas arbetstid och snabbt och enkelt efterleva lagstadgade krav.

Skalbarheten och möjligheten att bygga på ALSOs lösning för tidsregistrering, till exempel genom optimala åtkomstkontroller eller realtidslarm, gör beslutet att använda lösningen ännu enklare. Valfri fakturering på månadsbasis är också en mycket attraktiv funktion, beroende på dina krav och skräddarsydda lösningsdesign som rundar av erbjudandet. Det är kunden som i slutändan bestämmer om han eller hon väljer molnet eller en platsinstallation.

Hur drar slutkunden nytta av lösningen?

Den nya uteslutande digitala registreringen av arbetstid i ett centralt system eliminerar mycket arbete som ofta bara väntade på att optimeras. Målinriktad tidsregistrering på projektnivå bidrar till att förbättra effektiviteten i hela företaget. De olika utvärderingsmöjligheter som erbjuds av ALSOs lösning för tidsregistrering gör det också möjligt för kunden att hela tiden hålla koll på viktiga nyckeltal. Det är inte bara ledningen som har en överblick över arbetstiden, utan även de anställda själva. De kan använda den valda produkten för att begära ledighet som sedan godkänns med hjälp av de definierade arbetsflödena. Den här lösningen fungerar enkelt och smidigt för alla!


Mervärde för ALSO-partners

Använd den här lösningen för att visa att du har en stark position inför framtiden, att du agerar snabbt och framför allt att du är framåtblickande! Tidsregistrering har en enorm marknadspotential eftersom de tjänster som kan erbjudas vid sidan av tidsregistrering är mycket varierande. Med ALSOs lösning för tidsregistrering kan du även långsiktigt stärka din ställning som leverantör av 360°-lösningar. De tjänsterna du kan använda för att ytterligare imponera på dina kunder sträcker sig från rådgivning om lagstiftning till genomförbarhetsanalys, konceptutveckling och genomförande till introduktionsutbildningar samt support och underhåll av lösningen. Enkel försäljning hör till det förflutna. Håll dig konkurrenskraftig med hjälp av konceptet för hanterade tjänster!

För mer information:

Datacenter.Sverige@also.com