Funderar du på att flytta till Azure? Börja med ALSO

ALSO är en ledande aktör inom den globala IT-sektorn och Microsofts främsta partner i Europa. ALSO har

därmed expertisen och resurserna som krävs för att stötta dig under din flytt till den komplexa Azure-miljön.

Varför ALSO?

ALSO är Europas ledande IT-distributör med över 3 500 anställda i över 15 länder. Vi vägleder våra professionella partner och deras kunder till de modernaste moln och mjukvarulösningarna på marknaden, och vi ger dem vårt stöd under varje steg på deras Azure-resa.

Ta nästa steg mot framgång med Azure

Bli partner med ALSO för en överlägsen Azure-upplevelse

Bli partner med ALSO för att ta del av alla fördelar Microsoft Azure har att erbjuda, plus dedikerad support och exklusiva verktyg för varje molnscenario.

ALSO Cloud Marketplace erbjuder direktåtkomst till över 100 Microsoft Azure-appar och över 700 molntjänster från både Microsoft och tredje part som kan kombineras för att skapa omfattande och skräddarsydda molnlösningar.

Få direktåtkomst till kraftfulla funktioner

 • Migreringssupport: Få tillgång till omfattande tjänster inom utvärdering, planering och implementering för alla typer av migrering, inklusive migrering från äldre infrastruktur till molnet.

 • Gratis koncepttest: Utvärdera ett projekts genomförbarhet och övertyga kunder eller andra intressenter om fördelarna med molnmigrering genom att köra en gratis utvärderingsversion i en särskild arbetsmiljö.

 • Total transparens: Få tidsrapporter, uppskattningar och summeringar för att se en utförlig användnings- och kostnadsöversikt i realtid.

 • Simplifierad fakturering och prenumeration: Betala endast för Azure-tjänsterna som används och dra nytta av tjänsterna som finns i ALSO Cloud Marketplace för att hantera prenumerationer så enkelt som möjligt.

Börja på rätt spår med omfattande utvärderingsstöd

ALSO kommer utvärdera en kunds miljö och rekommendera vilka verktyg som behövs för att göra en fullständig utvärdering. Automatiserade verktyg för molnmigrering kan erbjuda värdefulla insikter om befintlig infrastruktur, arbetsbelastningar och olika applikationers inbördes beroendepunkter som sedan kan användas för att bygga upp en migreringsplan.

När utvärderingen har utförts kan den delas med ALSO-ingenjörer som kan bistå med ytterligare analys. ALSO-ingenjörerna kommer också kunna utvärdera hur man bäst flyttar platsbefintliga applikationer och även bistå med hjälp i framtagandet av lösningens arkitektur. ALSO kan dessutom hjälpa till med att identifiera och prioritera applikationer som är redo för molnet och därmed säkerställa att migreringen kommer igång så snabbt som möjligt.

ALSO tillhandahåller:

 • En dedikerad, lokal Microsoft Azure-specialist
 • Bedömningssupport och utvärdering
 • Utvärderingsverktyg
 • Rekommendationer för migreringsstrategier
 • Vägledning i utformning av Azure-lösningar

Migrera till Azure snabbt och tryggt

ALSO och kundens IT-partner jobbar tätt ihop för att bygga en optimal Microsoft Azure-lösning anpassad efter kundens behov. ALSO tillhandahåller en detaljerad handlingsplan som säkerställer att övergången blir smidig och säker och ALSO ser även till att samtliga dataskyddsförordningar efterlevs.

När kundens migrering är igång finns certifierade Azure-ingenjörer från ALSO till hands, alltid redo att hjälpa till. ALSO finns här under varje steg på vägen, oavsett om det gäller kopiering av platsbefintliga servrar och virtuella datorer, testning av appar före lansering, optimering av arbetsbelastningar i Azure eller kontinuerlig support efter migrering.

ALSO tillhandahåller:

 • Migreringssupport från certifierade Azure-ingenjörer
 • Samutveckling av lösningsarkitektur
 • Utveckling av migreringsplan
 • Migreringsstöd och verktyg

Säkerställer att organisationer är redo för molnet

Azure-tjänster från ALSO sträcker sig långt bortom Azure migreringar och optimering. För att implementering till molnet ska lyckas måste både användare och maskiner vara förberedda på förändringen.

För att lyckas leder ALSO workshoppar med nyckelmedarbetare på organisationerna och andra interna intressenter för att granska och bedöma hur redo organisationen är för molnet. Dessa sessioner dokumenterar det befintliga tillståndet och lägger grunden för valet av tillvägagångssätt, och kartlägger även brister inom områden såsom styrning, säkerhet och kunskap.

ALSO tillhandahåller:

 • Beredskapsworkshoppar
 • Bedömning av molnberedskap
 • Implementeringsstöd
 • Upplärning av medarbetare

Boosta försäljning och marknadsföringseffekt

ALSO tillhandahåller en rad olika tjänster som bidrar till att optimera Azure-försäljningen och marknadsföringen. Vår support sträcker sig från marknadsundersökningar och leadgenerering till träning med säljspecialister och Azure-träningsläger. Dessa högkvalitativa tjänster levereras av certifierade och erfarna Azure-proffs, och de är skalbara för att kunna möta kundernas olika behov i tillägg till den specifika Azure-kontextens utformning.

ALSO tillhandahåller:

 • Marknadsundersökningar
 • Stöd inom leadgenerering
 • Stöd inom telefonförsäljning
 • Säljkurser och intensiva träningsläger
 • Återkoppling med befintliga kunder

Utvidga din Azure-verksamhet med ALSO Cloud Marketplace

ALSO Cloud Marketplace gör det enklare än någonsin för IT-partner att skräddarsy deras Azure-tjänster efter kundernas behov. Genom att kombinera det breda utbudet av molnlösningar från ALSO med befintliga produkter och tjänster kan våra partner utöka sin räckvidd och bygga djupare relationerna med befintliga kunder.

Besök ALSO Cloud Marketplace

Populära verktyg och resurser för Microsoft Azure

Download center

Få tillgång till användbara resurser och verktyg för Microsoft Azure.

Visa mer

eLearning courses

Besök ALSO Academy för gratis träning tillsammans med Azure-experter.

Visa mer

Azure calculator

Beräkna kostnaden för din resa till molnet med priskalkylatorn för Microsoft Azure.

Genom att klicka på länken skickas du till en extern sida som kan komma att be om ytterligare information.

Visa mer

Customer cases

Se hur andra företag har använt Microsoft Azure.

Visa mer