1. Back

Datasäkerhetsinformation

Dataskydd: en sammanfattning
Följande information om dataskydd är utformad för att ge dig en överblick över hur dina data hanteras och bearbetas när du besöker våra webbplatser. Se nedan för detaljerad information.

Vilka data hanterar vi?
Tekniska detaljer: Vi hanterar den IP-adress från vilken du får tillgång till vår webbplats, den webbläsarversion du använder för att göra det, datum och tid för åtkomst, den webbplats från vilken du besökte vår hemsida (referrer).
Vi använder cookies, små textfiler, till exempel för våra nätbutiker eller inloggningar till specifika delar på vår hemsida.

Vi hanterar användarprofiler under en pseudonym med hjälp av spårningstjänster och cookies, så kallade tredjepartsleverantörscookies. Denna typ av användarprofil innehåller information om besökare på en webbplats. Sådan information avslöjar inte vem du är. Du kan när som helst göra en invändning mot att din användarprofil hanteras.
Du kan justera din webbläsarinställning så att den inte lagrar cookies eller så att de raderas i slutet av din internet-session.

Hur samlar vi in dina data?
Uppgifterna som skapas av ett besök på våra webbplatser samlas automatiskt. Ytterligare uppgifter samlas in från dina val på vår hemsida och från cookies.

Vad använder vi dina data för?
För att anpassa, finjustera och hantera ALSOs webbplatser.
För att skapa anonyma användarprofiler, förutsatt att du inte invänder mot detta.

Utöver detta använder vi dina uppgifter för att identifiera missbruk och, vid behov, för att överföra information till myndigheter.

ALSO kan använda andra företag för att behandla data, ALSO behåller ansvaret för att bearbeta data.

Dina rättigheter:

 • Information
 • Korrigering av misstag
 • Invändning
 • Radering
 • Restriktion
 • Dataöverförbarhet
 • Återkallande av samtycke

Om du har några funderingar kring dataskydd är du välkommen att kontakta oss på kundtjänst, eller kontakta vår Data Protection Officer på dpo.se@also.com

Denna information är utformad för att ge dig en överblick över ALSOs dataskydd. Detaljerad information finner du nedan.

Detaljerad information om dataskydd

Allmänt
Som part som ansvarar för att hantera dina uppgifter, ALSO Sverige AB, Borgarfjordsgatan 14 A 6TR 16440 KISTA, har implementerat ett stort antal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Icke desto mindre kan internetbaserade dataöverföringar ge upphov till säkerhetsbrister vilket innebär att total säkerhet inte kan garanteras. Därför ber vi alla berörda att sända oss personuppgifter på annat sätt, till exempel via telefon.

Vilka data registrerar vi och hur använder vi det?
Vi registrerar den IP-adress från vilken du får tillgång till vår webbplats, använd webbläsarversion, datum och tidpunkt för åtkomst, den webbplats från vilken du besökte vår hemsida (referrer).
Data som registreras med denna metod kommer att användas för datasäkerhetsändamål och för att skydda dig mot dataintrång på vår webbplatsinfrastruktur och för statistisk analys.
Din data kommer inte att användas för att skapa individuella användarprofiler och det kommer inte att vidarebefordras till tredje part.
Annan data kommer också att registreras när du loggar in hos ALSO: ditt namn, kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, adress och orderuppgifter.

Cookies
Vi använder cookies för specifika erbjudanden. Cookies är små datafiler som sparas på din dator. Detta gör att vi kan identifiera om du har besökt vår hemsida tidigare från samma dator.

Session Cookies är cookies som bara sparas på din dator under en internetsession och som behövs för transaktioner. Dessa sessioncookies används endast för att styra anslutningen och för att göra navigationen på våra webbplatser användarvänlig (t.ex. för hantering av inköp medan du är inloggad i vår webbshop). Sessionscookies tas bort igen när du avslutar din webbläsarsession.

För vissa erbjudanden använder vi semipermanenta cookies, som tjänar till att identifiera besökare som redan har besökt webbplatsen och sparas på din dator för framtida sessioner. Dessa cookies kommer att vara giltiga mellan 6 och 24 månader (till exempel om en semipermanent cookie krävs för att dina surfningsmönster inte registreras av spårningsverktyg).

Du kan själv justera din webbläsarinställning så att dessa cookies inte sparas, eller så att cookies raderas i slutet av din internetsession. Observera dock att detta förhindrar dig att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Inga personliga uppgifter registreras, om du inte har lämnat sådan information frivilligt.

Var behandlas mina data?

Dina data kommer att behandlas inom EU. Databehandling kan ske utanför Europa, men enligt juridiska restriktioner.

Datasäkerhet
Vi har genomfört omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder enligt de grundläggande europeiska dataskyddsbestämmelserna (EU-DSGVO) för att skydda dina uppgifter.

Vidarebefordran av data
Vi kan vidarebefordra data som krävs om statliga myndigheter begär det i enlighet med våra lagstadgade skyldigheter. Utöver detta kommer vi inte vidarebefordra några personuppgifter, om du inte har givit ditt samtycke till det.

Analys av användarmönster

Google analys
ALSO använder Webtrekk på sina webbsidor. Det är en webbanalys som tillhandahålls av företaget Webtrekk GmbH. Vissa data som registreras när du besöker vår webbplats kommer att behandlas för statistisk analys. Denna statistiska analys hjälper oss att optimera era webben efter era behov.
Webtrekk GmbH är certifierat för dataskydd och webbkontroll. Din IP-adress kommer att överföras i samband med varje serverförfrågan. Din IP-adress lagras endast i anonymt format när du gör det. Principiellt är det inte möjligt att utifrån detta avgöra din identitet. Dina uppgifter samlas in genom att skapa en pixel som är införlivad på din webbplats. Webtrekk använder så kallade sessioncookies samt klickcookies, som raderas när du avslutar din webbläsarsession. Utöver detta sätter Webtrekk så kallade ever-cookies, som inte lever längre än 6 månader och som raderas efter ett visst antal användning. Webtrekk sammankopplar inte dessa användardata tillsammans med andra uppgifter från den anonymiserade personen. Dessa data raderas så snart det inte längre behövs för att producera användaranalys eller om användaren begär radering.

Google Analytics:
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc, (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google kommer att använda informationen enligt instruktioner från operatören av denna webbplats för att analysera hur du använder webbplatsen och för att tillhandahålla tjänster i samband med användandet och internetanvändningen för webbplatsoperatören. Vi uppmärksammar dig på att att Google Analytics utökades på denna webbplats genom koden "anonymizeIp" för att säkerställa att IP-adresser är inloggade i anonymt format (sk IP-masking). Din IP-adress kommer förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas av Google till en server i USA och förkortas där. IP-adresser som överförts av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Googledata.

Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics finns i avsnitt 15 stycke 3 i den tyska Telemedia Act [TMG] och artikel 6 Para 1 f DSGVO. Möten och kampanjer avslutas efter en viss tidsperiod. Normalt avslutas möten efter 30 minuters inaktivitet och kampanjer efter sex månader. Tidsgränsen för kampanjer kan vara högst två år. Mer detaljerad information om användarvillkoren och dataskydd hittar du här: https://www.google.com/analytics/terms/se.html eller på https://www.google.de/intl/se/policies/ . Google Analytics använder sk cookies, vilka är textfiler som är lagrade på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om ditt användningsmönster för denna webbplats kommer som regel att skickas av Google till en server i USA och sparas där. Du kan förhindra att cookies sparas genom en inställning av din webbläsares programvara. Dock innebär detta det är möjligt att du inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Utöver detta kan du förhindra att data som genereras av cookien om hur du använder webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till Google samt förhindra att dessa data används av Google genom att hämta och installera webbläsarens plugin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se .

Du kan göra invändningar mot att dina besöksdata lagras i anonymiserat format, så att du inte längre är inloggad i framtiden. En permanent cookie kommer att ställas in för att förhindra webkontroll. Denna invändning gäller tills du raderar cookien.

Nyhetsbrev

Prenumeration av vårt nyhetsbrev
Användare har möjlighet att på ALSO Sweden ABs hemsida prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. ALSO använder sig av ELAINEs tjänster hos Artegic AG för att skicka ut nyhetsbrevet.

ALSO Sverige AB håller sina kunder och affärspartners regelbundet informerade genom ett nyhetsbrev med information om produkter, försäljningskampanjer, tävlingar och nya utvecklingar på ALSO. Om möjligt kommer denna information att skräddarsys för att möta enskilda intressen. Utöver detta använder vi ibland tjänsten för att genomföra undersökningar i syfte att öka nivån av kundnöjdhet. Vårt företags nyhetsbrev kan som princip endast tas emot av den berörda personen om (1) den berörda personen har en giltig e-postadress, och (2) den berörda personen har registrerat sig för att ta emot ett nyhetsbrev från ALSO. Av juridiska skäl kommer ett bekräftelsemail att skickas ut till den berörda personen vid ett till fälle innan nyhetsbrevet skickas ut, detta är en del av vårt säkerhetsförfarande. Detta bekräftelsemail är till för att kontrollera om innehavararen av e-postadressen har begärt att få nyhetsbrevet.

Vid prenumeration av vårt nyhetsbrev lagrar vi också IP-adressen till det datorsystem som användes av den berörda personen vid den tidpunkt då ansökan lämnades av Internet-leverantören (ISP) samt tid och datum för ansökan. Denna information är nödvändig för att förstå och spåra (möjligt) missbruk av personens e-postadress vid en senare tidpunkt och tjänar därför till att ge den registeransvarige rättsligt skydd.

De personuppgifter som samlats in under registrering av nyhetsbrevet används endast för att skicka ut vår nyhetsbrev. Dessutom håller vi våra abonnenter av nyhetsbrevet uppdaterade via e-post, i den utsträckning det är nödvändigt för att köra nyhetsbrevet eller för registrering av dem, vilket kan vara fallet med ändring av nyhetsbrevet eller ändringar i tekniska faktorer. De personuppgifter som samlats in under Nyhetsbrevstjänsten kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Prenumeration av nyhetsbrevet kan när som helst avslutas av berörd person. Samtycket som lämnats till oss för att lagra personuppgifter av berörd person som gör det möjligt för oss att skicka nyhetsbrevet kan när som helst återkallas. Det finns en länk för uppsägning av abonnemang i varje nyhetsbrev så att berörd person kan säga upp sitt abonnemang. Dessutom kommer det alltid att finnas möjlighet att avbryta abonnemanget av nyhetsbrevet direkt på ALSO Sweden ABs hemsida eller genom att informera den som ansvarar för hanteringen av ALSOs nyhetsbrev.

Nyhetsbrevs-spårning
ALSO Sweden ABs nyhetsbrev innehåller så kallad spårningspixel. En spårningspixel är en miniatyrbild som är inbäddad i de e-postmeddelanden som skickas i HTML-format, för att underlätta en loggfil och en loggfilsanalys. Ett resultat av detta är det möjligt att genomföra en statistisk analys om framgången eller misslyckandet av marknadsföringskampanjer online. Den inbäddade spårningspixeln gör det även möjligt för ALSO Sweden AB att identifiera om och när ett e-postmeddelande öppnats av en abonnent. Utöver detta kan man, genom att justera länkar, registrera vilken av länkarna i e-posten som besöktes av abonnenten.

Personuppgifter som samlats in med hjälp av spårningspixlarna och länkarna i nyhetsbrevet kommer att lagras och analyseras av den ansvariga för bearbetningen, i syfte att uppdatera de nyhetsbrev som skickats ut och att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev med intressen av abonnenten. Denna data kommer inte att delas ut till tredje part. Abonnenten har alltid ha rätt att avbryta samtyckesförklaringen till dem som de har lämnat in den till. Detta motsvarar att ta bort sitt namn från nyhetsbrevets distributionslista.

EU-DSGVO ger dig följande rättigheter:

 • Rätt till information
 • Rätt att få informationen om dig korrigerad
 • Rätt att begränsa bearbetningen (blockering)
 • Rätt att avboka
 • Rätt att raderas
 • Rätt att få dina data överförd till annan part
 • Rätt att inte bli föremål för ett automatiskt beslut som fattats som svar på en viss uppsättning omständigheter
 • Rätt att återkalla ditt samtycke

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten för uppgiftsskydd.

När kommer dina personuppgifter att raderas?
ALSO kommer att radera dina personuppgifter så snart det syfte som de samlas in för inte längre existerar. För att uppfylla lagstadgade krav måste dina personuppgifter i början bara blockeras för efterföljande behandling.

Dataskyddsansvarig
Du kan också kontakta vårt kundsupportteam, våra anställda och vår dataskyddsansvarige på dpo.se@also.com om du har frågor som rör dataskydd.