1. tillbaka

2019-jul-11 - Kista (Stockholm)

Riksdagen har beslutat att höja kemikalieskatten från den 1 augusti 2019.

Alla skeppningar från ALSO som sker innan den 31 juli 2019 har ett skattepåslag enligt den gamla skattesatsen. Skeppningar som sker från och med den 1 augusti 2019 kommer att ha den nya skattesatsen.

Du hittar mer information om höjningen på Skatteverkets hemsida.

Läs mer på Skatteverket

Kontakt

Kontaktuppgifter för mediaförfrågan

Jorge Gállego Pérez de Larraya
+46 768 34 00 21
Jorge.Gallego@also.com