1. tilbake

Slik søker man

Du får aldri en ny sjanse til å gjøre et førsteinntrykk. Dette gjelder spesielt for din søknad.

ALSO i Europa har mer enn 3520 dedikerte ansatte med 50 ulike nasjonaliteter som har valgt ALSO som sin arbeidsgiver.

Et par enkle regler for en god søknad

 • Hvilken jobb søker du på?
 • Hvorfor er du interessert i akkurat denne jobben?
 • Hvilke forventninger har du til den nye jobben?
 • Hvorfor er du rett person for denne stillingen?

 • CV-en kan gjerne være i tabellform.
 • Start med den siste stillingen din.

 • Sjekk søknaden din nøye for formaterings- og skrivefeil.
 • Ha en klar struktur i søknaden, og sørg for at den er lett å lese.
 • Respekter etablerte regler for skriftlig korrespondanse (f.eks. avsnitt, linjeavstand og skriftstørrelse).
 • Ideelt sett bør du konvertere alle Word-dokumenter til én PDF-fil som ikke er større enn 5 MB før du sender søknaden til oss.

 • Nevn relevante hobbyer og personlige interesser i CV-en.
 • Formuler søknadsbrevet på en måte som får oss til å ønske å få vite mer om deg.
 • Fortell oss hvorfor din ekspertise er spesielt verdifull for oss.
 • Gi oss startpunkter for et jobbintervju.

Slik søker man

I vår digitale alder, tar vi gjerne imot søknader på e-post. De samme reglene gjelder som for søknader som sendes per post. Husk å legge ved alle relevante filer.

Det enkleste er å inkludere alt i ett enkelt PDF-dokument (maksimalt 5 MB). På denne måten unngår du at noe forsvinner, og personalsjefen har alle dine data på et sted.

Du finner riktig e-postadresse i den relevante stillingsutlysningen eller på oppslagstavlen for

stillinger.

Det går fremdeles fint å sende den klassiske søknaden pr post. Du trenger et søknadsbrev, CV og kopier av alle referansebrev/vitnemål som kan være relevante for stillingen du søker på. Disse kreves også når du sender oss en åpen søknad.

I tillegg bør du inkludere informasjon om hvilket område du ønsker å arbeide innen og mulig startdato.

Du finner navnet på den relevante mottakeren og den korrekte adressen i stillingsutlysningen for jobben du søker på, eller på oppslagstavlen for stillinger.

Spørsmål og svar

Du kan søke direkte til det individuelle datterselskapet. Hvis du er interessert i mer enn ett land eller datterselskap, kan du også søke gjennom den sentrale søknadstjenesten «ALSO Holding AG Central Application Service». De vil gå nøye gjennom din søknad og videresende den til de datterselskapene/landene som har tilsvarende ledige stillinger.

Vi kan dessverre ikke komme med noe svar på dette fordi lengden på søknadsprosessen er ulik for hver stilling. Vi vil gjøre vårt beste for å svare deg så snart som mulig.

Hvis du søker på en spesifikk stilling, vil beskrivelsen alltid inneholde informasjon om hvem du skal kontakte. Hvis ikke, sender du informasjon til personalavdelingen i det relevante datterselskapet. Hvis du er i tvil, ring oss så hjelper vi deg.

Du må gjerne sende oss en tradisjonell søknad pr post. Men den papirløse søknaden er enklere, raskere og lettere å håndtere.

En god søknad består av et søknadsbrev og CV. Den skal gi oss et førsteinntrykk av dine yrkesmessige og personlige kvaliteter. Du finner mer informasjon om dette emnet under søknadstips.

Vi oppdaterer ledige stillinger daglig. Når en stilling er besatt vil den ikke lenger vises på nettsiden. Derfor kan du regne med at alle ledige stillinger fremdeles er ledige.

Du kan selvfølgelig søke igjen etter et avslag på enhver ledig stilling på ALSO.

Vårt mål er å skape arbeidsforhold som appellerer til et bredt utvalg av talenter, og å gi dem rammeverket for å gjøre fremgang i sine personlige karrierer og utvikle potensialet sitt. Derfor er de som vil bytte karriere velkomne, forutsatt at de har de riktige kvalifikasjonene for den ønskede stillingen.

ALSO er alltid på jakt etter talentfulle folk som kan støtte oss i arbeidet vårt. Derfor blir vi glade når vi ser folk ta initiativet til en åpen søknad.