Mål og strategi

Vi hjelper kunder, leverandører og forhandlere av maskinvare, programvare og tjenester med å realisere sitt fulle potensiale og omgjøre de nye forretningsideene sine til virkelighet.

Strategien vår

Selskapets hovedmål er å oppnå bærekraftig lønnsom vekst som tar hensyn til kapitalstrukturen og lønnsomheten i selskapet. Disse hjørnesteinene fastsetter spenningsområdet til virksomheten vår, og enhver beslutning tilpasses dette.

Innenfor dette spenningsområdet har vi definert og prioritert fire aktiviteter:

M for MAINTAIN (OPPRETTHOLDE) står for å befeste volumdistribusjonsmodellen, som utgjør grunnlaget for å ekspandere tjeneste- og løsningsvirksomheten, slik at vekst- og inntektsmålene nås.

O for OPTIMIZE (OPTIMALISERE) står for kontinuerlig optimalisering av prosessene i regionen. Vi får mye kraft ut av the Profit Improvement Program (programmet for forbedring av lønnsomhet, PIP) og the Process Optimization Program (programmet for prosessoptimalisering, POP).

R står for REINVENT (FINNE OPP PÅ NYTT). ALSO skal fortsette å vokse ved hjelp av volumdistribusjonsmodellen, samtidig som vi genererer tilleggsinntekter gjennom forretningsmodellene for løsninger og tjenester.

E står for ENHANCE (FORBEDRE). Dette betyr hovedsakelig at vi skal styrke markedsposisjonen vår gjennom oppkjøp i samsvar med målet om å finne opp på nytt (Reinvent).

ALSO introduced the MORE strategy in 2011.

Selskapets mål

 • Bli nummer en eller to innen ICT-distribusjon i alle land der vi er aktive.
 • Øke vår omsetning og lønnsomhet ved kontinuerlig vekst.
 • Sikre kostnadseffektivitet ved konstant prosessoptimalisering.
 • Få tilgang til høyest mulige antall kunder og oppnå best mulige kundetilfredshet.
 • Tilby våre forretningspartnere større fordeler enn sammenlignbare konkurrenter med innovative tjenester.
 • Bli den ledende distribusjonspartneren til alle leverandører vi arbeider med.
 • Bli den mest attraktive arbeidsgiveren da våre ansatte er nøkkelen til vår suksess.
 • Alltid være et pålitelig, sosialt orientert og økologisk ansvarlig selskap i alt vi gjør.

Vi er en engasjert forretningspartner og har som høyeste prioritet å sørge for lønnsomhet for kundene våre.

Dette omfatter naturligvis personlig service i tillegg til kompetanse og konkurransedyktighet. Målet vårt er å skape langsiktige forretningspartnerskap som kundene våre kan stole på. For å oppnå dette målet, lever og jobber vi i samsvar med forretningsfilosofien vår:

 • Vi gir kundene større fordeler enn konkurrentene våre.
 • Vi lover bare det vi kan levere.
 • Vi er personlig engasjert i hver enkelt kunde.
 • Vi dyrker langsiktige partnerskap.
 • Vi måler oss selv i forhold til prinsippet om null-feil.