Samsvar

Åpenhetsloven

Norwegian Transparency Act statement_2022

Åpenhetsloven skal fremme næringslivets respekt for FNs grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven krever offentliggjøring og årlige due diligence-vurderinger fra alle berørte selskaper.

«Transparency Act statement» beskriver hvordan ALSO arbeider i tråd med Åpenhetsloven for å få en bedre oversikt over risikoen for menneskerettighetsbrudd i vår leverandørkjede.

Vårt primære mål er ikke bare å møte de juridiske minimumskravene, men å være blant de beste i å utøve entreprenøransvarlighet.

Varslerordning

ALSO sin varslerordning gir ansatte, eksterne samarbeidspartnere, medlemmer av ledelsen og styret mulighet til, i full konfidensialitet, å melde opplysninger om lovbrudd og andre alvorlige forhold knyttet til regelverk som gjelder for ALSO. Dette inkluderer alvorlige brudd på ALSO sine interne retningslinjer.

Brudd som omfattes av varslerordningen meldes direkte til ombudsmannen for ALSO Group, advokat Dr. Carsten Thiel von Herff.

Dr. Thiel von Herff er profesjonelt forpliktet til å opprettholde konfidensialitet, og vil på forespørsel også undersøke klager/tips som sendes inn anonymt. Informasjonen videresendes til ALSO først etter samråd med avsender av informasjonen. Målet er å hjelpe virksomheten med å håndtere brudd på gjeldende regelverk uten at den som gir informasjon om brudd trenger å bekymre seg for utilsiktede konsekvenser.

Kontaktinformasjon

Ombudsman

Dr. Carsten Thiel von Herff
c/o Thiel von Herff Advokater
Loebellstraße 4
DE-33602 Bielefeld

Telefon: +49 521 557333-0
Fax: +49 521 557333-44

E-post: ombudsman@thielvonherff.de
Web: www.report-tvh.de
ALSO Compliance e-post: compliance@also.com

Code of Conduct (Etiske retningslinjer)

De etiske retningslinjene er grunnsteinen i vår selskapsetikk. Den er en veileder for alle våre kommersielle aktiviteter og daglige interaksjoner. Våre etiske retningslinjer kan summeres med de følgende basisreglene:

  • De etiske retningslinjene er grunnsteinen i vår selskapsetikk. Den er en veileder for alle våre kommersielle aktiviteter og daglige interaksjoner. Våre etiske retningslinjer kan summeres med de følgende basisreglene:
  • Vi respekterer menneskeverd og menneskerettigheter. Alle ansatte i ALSO får de samme mulighetene uten diskriminering.
  • Vi følger lovene i de respektive jurisdiksjonene, samt internasjonale retningslinjer og avtaler. Spesielt gjelder dette forbudet mot å inngå anti-konkurranseavtaler og forbudet mot å akseptere eller tilby urettmessige fordeler.
  • Vi unngår å komme i interessekonflikter som kan skade ALSO, nærmere bestemt er det ikke tillatt å delta i aktiviteter som konkurrerer med ALSO.
  • Vi holder konfidensiell informasjon som forretningsdata, finansielle eller tekniske data om ALSO, og andre konfidensielle interne dokumenter og data, hemmelige.
  • Vi deltar i styrkingen av ALSOs etiske prinsipper og følger med på selskapets omdømme.