Lenovo tilbyr en komplett portefølge med garantiutvidelser som er designet for å møte dine kunders behov. Vi samarbeider med deg som partner for å tilby brukeren en enkel løsning for å beskytte og supportere Lenovo enheter gjennom hele livssyklusen.

For at du enklere skal kunne finne ut hva som er riktig løsning for din kunde, har vil satt opp følgende oversikt:

Hva er basegaranti?
Basegarantien er den garantien som orginalt følger et produkt. De fleste profesjonelle maskiner inneholder standard 3 års på stedet garanti, mens modeller i de lavere prissegmentene benytter seg av 1 år send inn eller onsite.

Noen basegarantier på bærbart:
B-serie 1 års send inn
V-serie 1 års send inn
E-serie 1 års send inn
L-serie 1 års send inn
T-serie 3 års på stedet
X-serie 3 års på stedet
P-serie 3 års på stedet

Noen basegarantier på stasjonært:
S-serie 1 års på stedet
M600 1 års på stedet
P-serie 3 års på stedet
M710 3 års på stedet
M910 3 års på stedet

Kartlegg om kunden trenger å utvide sin garanti:
Ved å besvare/benytte noen av disse spørsmålene, kan du evaluere om kundens behov dekkes med basegarantien på det valge produktet.

 • Trenger kunden å matche garantiperioden med sin utbyttesyklus?
 • Trenger kunden et forutsigbart budsjett for vedlikehold av maskinparken?
 • Kan nedetid koste bedriften dyrt og gå på bekostning av lønnsomheten?
 • Kan en ansatt fortsatt produsere det som kreves uten maskinen sin?

Spørsmål å stille kunden

 • Er det viktig for ditt selskap å ha kort nedetid ved systemfeil ?
 • Hvor lenge har du planer om å beholde systemer du kjøper nå ?
 • Hvor lenge kan din ansatt være uten sin maskin?
 • Hvor avhengig er en ansatt av sin maskin?
 • Hvor viktig er det for deres bedrift at dere har forsikret dere maksimal oppetid og produktivitet?

Hva er onsite garanti?

På stedet garanti (onsite garanti) tilbys opp til 5 år på alle Think produkter, samt hjelper til med å redusere nedetiden ved en systemfeil. Dette fordi ved en send-inn garanti blir maskinen sendt inn til et godkjent service senter for reperasjon. Dette betyr at bruker vil være uten et fungerende system I minimum 5 dager.

En på-stedet service vil starte ved at en Lenovo representant først kartlegger problemet over telefon, samt avgjør om problemet er relatert til en faktisk hardware feil, eller om det er knyttet til nedlastet software eller liknende. Ved hardware feil som ikke kan løses via BIOS oppdateringer eller liknende, vil det avtales at en teknisk ressurs kommer ut til kundes lokasjon.

Forstå kundens "pain points"

 • Kan nedetid koste bedriften dyrt og gå på bekostning av lønnsomheten?
 • Kan en ansatt fortsatt produsere det som kreves uten maskinen sin?

Spørsmål å stille kunden

 • Er det viktig for ditt selskap å ha kort nedetid ved systemfeil ?
 • Hvor lenge har du planer om å beholde systemer du kjøper nå ?
 • Hvor lenge kan din ansatt være uten sin maskin?
 • Hvor avhengig er en ansatt av sin maskin?
 • Hvor viktig er det for deres bedrift at dere har forsikret dere maksimal oppetid og produktivitet?

Hva er send inn garanti?

Send inn garanti er spesiellt laget for kunder som ikke ønsker å ha, ikke kan ha, eller ikke er villig til å betale for en på stedet service. En send inn garanti kan også være et godt alternativ sammen med en ADP (se eget punkt om ADP). Ved bruk av en send-inn garanti, blir maskinen sendt inn til et godkjent service senter for reperasjon. Dette betyr at bruker vil være uten et fungerende system I minimum 5 dager. Det finnes også en prioritert send inn garanti som sikrer raskeste reperasjon på verkstedet (expedited depot), varenr for dette finnes både I smartfind og på lenovoquickpick.com.

Forstå kundens "pain points"

 • Kan nedetid koste bedriften dyrt og gå på bekostning av lønnsomheten?
 • Kan en ansatt fortsatt produsere det som kreves uten maskinen sin?
 • Kan kunden la sensitiv informasjon forlate bedriften og håndteres av eksternt personell?

Spørsmål å stille kunden

 • Hvor lenge kan din ansatt være uten sin maskin?
 • Hvor avhengig er en ansatt av sin maskin?
 • Hvor viktig er det for deres bedrift at dere har forsikret dere maksimal oppetid og produktivitet?
 • Trenger du møte compliance regler for datahåndtering og behandling?
 • Har du bekymringer rundt håndteringen av sensitiv data på dine systemer?
 • Trenger du møte reguleringer eller krav vedr håndtering av sensitive data ved et systemhavari?

Hva er ADP?

Verden er dagens kontor, uhell kan skje når og hvor som helst. En ADP dekker hendige uhell som går utover systemets normale onsite eller send-inn garanti og beskytter maskinen(e) mot unødvendig nedetid og utgifter. Med en enkel og forutsigbar investering kan du redusere nedetid, øke produktiviteten, samt nøyaktig kalkulere vedlikeholdsbudsjettet for maskinen/maskinparken.

Forstå kundens "pain points"

Reperasjonskost knyttet til en uforutsett hendelse kan bli meget dyr.

Våre data forteller oss blant annet:

 • 16% av mobile brukere vil oppleve å få maskinen ødelagt utover garantidekningen.
 • 70% av reprasjoner knyttet til hendige uhell resulterer I utbytte av 2 eller flere komponenter.
 • 2% av hendige uhell resulterer I at hele maskinen må byttes.
 • Utbytte av en skjerm koster gjennomsnittlig 4500,-
 • Utbytte av en harddisk koster gjennomsnittlig 1800,-
 • Utbytte av hovedkort koster fra ca 4-8000,-

Spørsmål å stille kunden

 • Er det viktig for deres firma at systemene ikke påfører dere store utforutsette utgifter?
 • Hva gjør du om en maskin blir ødelagt, og det ikke er dekket av garanti?
 • Hvor mange maskiner har blitt ødelagt hos dere?
 • Hvor mye kostet det å få disse fikset, eventuelt hva kostet det å bytte ut maskinen(e)?

Hva er sealed battery replacement?

Utvidelse til 3 års sealed battery garanti er tilgjenglig sammen med produkter som allerede innehar 3 års garanti, eller ved kjøp av 3 års garanti til et produkt som opprinnelig har kortere garanti. Den utvidede batterigarantien er tilgjengelig både som onsite og send inn, og tilbyr utbytte av batterier som ikke opprettholder en ytelse som er innenfor minimumskravene.

Noen av fordelene med å benytte seg av sealed battery repleacement garanti:

 • Ved en batterifeil vil kosten av garantiutvidelsen tilsvare ca 1/7 av å betale et nytt batteri og utbytte selv
 • Unngå uforutsigbare utgifter I maskinens levetid
 • Unngå uønsket nedetid og utilgjengelig system
 • Får et rask og effektift utbytte av batteri utført av en Lenovo representant

Forstå kundens "pain points"

 • Et sealed battery (innebygget batteri) er ikke utskiftbart. Det kan ikke byttes av bruker
 • Kunden vil ha et forutsigbart budsjett på vedlikehold av maskin/maskinpark
 • Kunden unngår nedetid og utilgjengelige systemer

Spørsmål å stille sluttkunden i salgssamtalen:

 • Hvordan vil du respondere dersom et batteri blir defekt? finnes dette avsatt I budsjett for vedlikehold?
 • Er det viktig for deg å unngå nedetid og utilgjengelig maskin/maskinpark dersom et batteri skulle bli defekt?
 • Vil det være aktuelt med en lav-kost garantiplan som kan sikre deg mot nedetid og uforutsette utgifter?

Det er like enkelt som det høres ut, du beholder disken ved diskhavari. Ved diskhavari innenfor normale garantitjenester, vil disken byttes og gammel disk tas med av tekniker. KYD dekker også systemer med flere disker, f.eks workstation etc, samtidig sørger løsningen for at data forblir i brukerens hender. Dekningen av garantien varer innenfor hele systemets garantitid, selv dersom disken(e) har vært skiftet allerede.

Noen av fordelene ved å benytte seg av KYD:

 • Hjelper å øke datasikkerheten for kunder som innehar sensitiv informasjon
 • Bruker kan selv velge hvordan håndtering av gammel hardware skal makuleres
 • Beskyttelse gjennom hele systemets garantiperiode
 • Sensitive data kan behandles innenfor bedriftens regler og rutiner
 • Data er beskyttet uavhengig av hva slags lagringsløsninger som finnes I systemet, SSD eller HDD osv

Forstå kundens "pain points"

 • Datasikkerhet og datahåndtering - sikre at data håndteres av autorisert personell
 • Krav om å møte compliance regler for datahåndtering og behandling

Spørsmål å stille sluttkunden i salgssamtalen:

 • Har du bekymringer rundt håndteringen av sensitiv data på dine systemer?
 • Har du bekymringer rundt hvor data på en defekt disk havner hen?
 • Trenger du møte reguleringer eller krav vedr håndtering av sensitive data?
 • Har du noen risiko knyttet til at deres data havner I feil hender?