Bruksvilkår

1. Generelt

Det er en glede for oss å ønske deg velkommen til vår hjemmeside. Vennligst les bruksvilkårene i dette dokumentet. Når du benytter dette nettstedet, aksepterer du disse vilkårene.

2. Nøyaktighet, fullstendighet og relevante opplysninger

ALSO AS (herefter kaldet "ALSO") tilstreber å sikre at opplysningerne på dette nettstedet er nøyaktige, fullstendige og oppdaterede, men kan ikke holdes ansvarlig for unøyaktige, ufullstendige eller feilaktige opplysninger som offentliggjøres på nettstedet.

3. Opphavsrett

Alle opphavsrettslige og andre immaterielle rettigheter i form av tekster, bilder og annet innhold på dette nettstedet tilhører ALSO eller er offentliggjort med den respektive eiers samtykke.

Eventuell kopiering, deling, gjengivelse eller annen bruk av de opplysninger, varemerker, bilder, tekster og logoer, eller deling av dette til kommersielle formål er strengt forbudt. Dersom du ønsker å gjengi noen av oplysningene på dette nettstedet, skal du sende inn en søknad om godkjennelse til ALSO Corporate Communications på corporate.communication@also.com .

4. Tilgang til ALSO "also.no" nettside

Ved pålogging og bruk av nettsiden aksepterer Forhandleren de betingelser og retningslinjer som gjelder for bruk av ALSO “also.no” nettside. Tilgang til nettbutikken oppnås ved bruk av en unik e-mail adresse og passord, som samlet utgjør en unik pålogging for hver Forhandler.

ADMINISTRATOR defineres ved åpning av konto i nettbutikken, og rollen tildeles automatisk den som søker om Forhandleravtale med ALSO. Administratorrollen kan tildeles en annen person på et senere tidspunkt ved å sende en forespørsel til ALSO. Så snart administratoren er registrert av ALSO, sendes en e-post om aktiveringsforespørsel til ham/henne.

Forhandleren har minst én definert administrator. Administrator har utvidede rettigheter for å tildele og administrere andre brukeres tilgang til nettbutikken. Administrator har rettigheter til å opprette nye brukere, reaktivere brukere, slette brukere og tildele brukere tilgangs- og funksjonsrettigheter til de ulike delene av nettbutikken til ALSO.

Med mindre og inntil den dato, hvor Forhandleren har bekreftet skriftlig innsigelse, antar ALSO at de personer som av Forhandleren er definert som Administrator og brukere, samt de personer som bruker Forhandlernes påloggingsopplysninger, har fullmakt til å handle på vegne av Forhandleren og på dennes ansvar.

4.1 Konfidensialitet for påloggingsinformasjon

Forhandleren er ansvarlig for å holde opplysninger om pålogging konfidensielt, og sikre at misbruk unngås. Forhandleren er alene ansvarlig for deling av tildelt påloggingsinformasjon, og eventuelt påfølgende misbruk. Forhandleren skal ikke dele eller overføre tildelt påloggingsinformasjon med tredjepart eller på annen måte gjøre dem offentlig tilgjengelige. Forhandleren aksepterer at påloggingsinformasjonen gjør det mulig å identifisere Forhandleren og personer som handler på ALSO nettbutikk, på vegne af Forhandleren. Forhandleren aksepterer videre at bruken av den tildelte påloggingsinformasjonen betraktes som bevis på Forhandlerens identitet. ALSO fraskriver seg ethvert ansvar for skade utført fra misbruk av tildelt påloggingsinformasjon.

4.2 Misbruk av påloggingsinformasjon

Dersom Forhandleren oppdager at tildelt påloggingsinformasjon er gjort tilgjengelige for tredjepart, eller at det kan være risiko for misbruk, skal Forhandleren med øyeblikkelig virkning informere ALSO skriftlig. ALSO skal i så tilfelle blokkere muligheten for pålogging med tildelt informasjon. Etter forespørsel fra Forhandleren, og etter at faren for misbruk er avverget, kan ALSO gjenåpne for bruken av den tildelte påloggingsinformasjonen.

4.3. To-faktor autentisering (multifaktor godkjennelse)

Som et ekstra sikkerhetstiltak i ALSO sin nettbutikk, tilrettelegger ALSO Forhandleren med et sikkerhetsverktøy via to-faktor godkjennelse, også kjent som multifaktor autentifisering (MFA). Av sikkerhetsmessige årsaker kan ALSO kreve at Forhandleren bruker to-faktor godkjennelse, som foruten e-post og passord, består av en sikkerhetskode som er kommunisert via SMS eller en godkjennelsesapplikasjon.

Begrensning i tilgang til nettstedet:
Mens ALSO gir Forhandleren tilgang til nettstedet, forbeholder ALSO seg retten til å begrense, endre eller fjerne tilgang til nettstedet og/eller til å foreta endringer i betingelsene for tilgang til nettstedet uten advarsel i forkant.

For å sikre nettstedets sikkerhet, kan tekniske sikkerhetstiltak pålegges som en forutsetning for å få tilgang til nettstedet, og/eller til å legge en ordre på nettstedet.

5. Dine data

ALSO er forpliktet til ansvarlig bruk av personopplysninger (se Personvernerklæringen ). Som bruker av nettstedet er du fullt ut ansvarlig for alle opplysninger du sender til oss, og du kan bekrefte at ingen tredjepartsrettigheter krenkes.

6. Lenker til andre nettsteder

Under visse omstendigheter kan du via linker på ALSO's hjemmesider komme utenfor ALSO Groups nettverk og systemer. ALSO Group påtar seg ikke ansvar for innhold, nøyaktighet eller funksjonalitet i nettstedene fra tredjepart. Linker er lagt ut i god tro, og ALSO Group påtar seg ikke ansvar for endringer av tredjeparts nettsteder, som vi formidler linker til. Formidling av linker til andre nettsteder er ikke det samme som en anbefaling fra ALSO Group. Vi vil sterkt anbefale at du nøye kontrollerer lovlig innhold og databeskyttelsesopplysningene for andre nettsteder som du besøker.

7. Garanti og ansvarsfraskrivelse

a) Dette nettstedet er utarbeidet på grunnlag av nåværende kunnskap og tilgjengelige data. Det er utelukkende beregnet for bruk i Europa. ALSO gir derfor ingen garanti eller forsikringer, hverken eksplisitt eller implisitt, for at innholdet av dette nettstedet er fullstendig, korrekt, pålitelig eller oppateret, at det ikke krenker noen tredjepartsrettigheter, eller at dette nettstedet kan benyttes uten avbrytelse, feil eller virus. De presenterte opplysningene innebærer hverken garanti, forsikring eller erstatningsansvar for ALSO. All adgang til og bruk av dette nettstedet, samt tillit til opplysningene er på eget ansvar.

b) ALSO's nettsted og de referanseopplysningene som det inneholder, er beregnet for informasjon og salg. Opplysningene på dette nettstedet er ikke bindende tilbud, og de inneholder ikke råd eller instruksjoner med relasjon til bruken av ALSO's produkter og tjenester.

c) ALSO og/eller andre personer som er bestilt av oss til å lage, designe eller levere dette nettstedet påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte skader, omkostninger, tap eller erstatningskrav av noen art, som er resultatet av tilgang, bruk, manglende evne til å bruke, endringer i innhold, feil eller bruk av andre nettsteder.

8. Endringer

ALSO forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse bruksvilkårene eller innholdet av nettstedet til enhver tid uten varsel i forkant, spesielt knyttet til produkter, produktspesifikasjoner, tjenester, priser og/eller tilgjengelighet.

9. Gjeldende lov

Alle tvister eller krav som måtte følge av bruk av dette nettstedet eller er forbundet med det, er underlagt sveitsisk lovgivning. Det eksklusive verneting er kontoret for de ansvarlige domstoler for Emmen (LU).