Her finner du informasjon om våre markedskonsepter, Shout, FastStart, Sellout og Content marketing. Dette er faste markedskonsepter som kjøres hvert kvartal.

Du vil også kunne laste ned våre markedskonseptbannere til bruk i egen markedsføring.


SellOut

Lagertømming
3 uker før kvartalsslutt. Aggressive priser for å rydde plass til varer som kommer inn for neste kvartal!


Shout

Kvartalskickoff
Hver første uke i nytt kvartal kjøres kampanje med knallpriser på utvalgte Lenovo produkter


FastStart

Månedes populære fokusprodukter
Hver første uke i hver måned markdsføreres månedes fokusprodukter.


Content

Produktfokusert markedsføring
hvor vi fokuserer på en modell, serie, patent eller andre produktmessige salgsargumenter.