IT-effektivitet – øk den med skyen

Ved å ta i bruk skyen kan dere sentralisere ressursene til forvaltning av IT-tjenester. Slik kan dere øke effektiviteten og redusere kostnadene.