1. Tilbake

17.mar.2021 - Stokke

Channel Trends+Visions 2021: "New2Next” – ALSO presenterer fremtiden

I år er den viktigste europeiske messen for IKT-sektoren en virtuell opplevelse med et lovende motto: New2Next. Den nye normalen vi har bodd i siden i fjor er preget av ekstern kommunikasjon. IT-teknologi gir et betydelig bidrag til å muliggjøre tilkoblet arbeid hjemmefra.

Og dette er sikkert: 'Neste normal', tiden etter pandemien, vil også være fjern. ALSO undersøker hvilke teknologier, plattformer og økosystemer som vil forme denne gangen på CTV 2021.

Kjente produsenter av maskinvare og programvare samt tjenesteleverandører skal presentere sine porteføljer for den virtuelle verden 19. mai. I tillegg presenteres omfattende løsninger innen felt som sky, cybersikkerhet, tingenes internett, virtualisering og kunstig intelligens. Virtuelle, interaktive utstillingslokaler, et stort utvalg av presentasjoner og en rekke nettverks- og kommunikasjonsmuligheter samler IKT-industrien i de 24 europeiske landene der selskapet er representert for første gang.

“Som teknologileverandør, med ekspertisen fra produsentene og forhandlernes kompetanse, har ALSO også økosystemet for å muliggjøre det nye og det neste normale. Sammen med alle kanalpartnere ønsker vi å dele våre erfaringer med fjern virkeligheten, sier Gustavo Möller-Hergt, administrerende direktør i ALSO Holding AG (SIX: ALSN).

Påmelding for det gratis arrangementet er nå mulig her

Kontakt

Din kontakt for alle mediahenvendelser:

Beate Flamm
+49 151 61266047
beate.flamm@also.com