Hvordan originale HP-patroner kan bidra til et bedre miljø!

Å ta vare på miljøet er ikke bare et hett tema, det er en økende nødvendighet. Men, som arbeidstaker har du også andre ansvarsoppgaver, som forbedring av prosesser og utvikling av bedriften. HPs originale produkter kan hjelpe deg med begge utfordringene.

ALSO er en autorisert distributør så du kan være trygg på at du alltid får de originale HP-patronene med blekk og toner.

Høyere produktivitet, mindre forbruk av papir

Originale HP-patroner gir deg bedret effektivitet, som igjen vil øke produktiviteten din. Ettersom skriver og blekk er utviklet sammen, er HP-blekk- og tonerpatroner beviselig bedre enn tredjepartsprodukter. Den originale kombinasjonen gjør at du kan skrive ut flere sider med bedre kvalitet i utskriften. Som et resultat av den ypperlige utskriftskvaliteten kan originale HP-patroner føre til at det kastes bort mindre papir ved redusert behov for nye utskrifter.

Forskjellige undersøkelser ble utført for å evaluere HPs påstander, og en lang rekke produkter ble testet.

Ta en titt på disse resultatene:

Originale HP-blekkpatroner produserte (i gjennomsnitt) 50 % flere sider enn blekkpatroner av andre merker.

Blekkpatroner av andre merker sløste bort 80 ganger flere sider enn originale HP-blekkpatroner.

Fire av fem testede skrivere ble permanent skadet av å bruke blekkpatroner av andre merker.

Etterligninger kan bruke 32 % mer energi og 43 % mer fossile brennstoffer.

Ringen sluttes!

Siden 2017 er 100 % av originale HP-tonerpatroner og 80 % av originale HP-blekkpatroner blitt laget av gjenvunnet materiale fra returnerte patroner. Dette har resultert i følgende reduksjon:

HP har redusert fossile brennstoffer med 60 %.

Det forbrukes 39 % mindre vann.

Karbonfotavtrykket er redusert med 30 %.

Det rette valget for miljøet

HP-patroner kan lett gjenvinnes gjennom HP Planet Partners. Med gratis og enkel returnering gjenvinnes dine brukte, originale HP-blekk- og tonerpatroner. Plasten brukes som råmateriale i produksjonen av nye blekk- og tonerpatroner. Med dette lukkede gjenvinningssystemet leder HP an i en verdensomspennende sirkulær forsyningskjede. Slik holdes plastpatronene utenfor søppelfyllingene, og innenfor produktkretsløpet.

Hvordan kan du forsikre deg om at patronene dine vil forbli en del av produktkretsløpet?
Les mer på: www.hp.com/recycle

Begrenset antall blekk- eller tonerpatroner:

  • returner dem til en autorisert gjenvinningsstasjon
  • eller be om en frankert konvolutt

Opptil 2000 blekkpatroner eller 75 tonerpatroner:

  • skriv ut eller be om frankert forsendelsesmateriell

Mer enn 2000 blekkpatroner eller 75 tonerpatroner:

  • be om henting med pall

Vil du øke produktiviteten samtidig som du reduserer karbonfotavtrykket, bare ved hjelp av skriveren din? Bruk ALSOs Webshop og bestill original HP-rekvisita!

Gå til ALSO Webshop

Er du ikke kunde enda?
Registrer deg nå!

Bli forhandler