1. cofnij

2022-02-23 - Warszawa

ALSO PRZEWYŻSZA OCZEKIWANIA: ZYSK NETTO WZRÓSŁ O 19% (154 mln euro)

- EBITDA wzrosła o 13% (257 mln euro)

- ROCE ponad 26% (21% rr)

- Saldo środków pieniężnych 617 mln euro (+28%)

- Zwiększono cele średnioterminowe

Wyniki te osiągnięto przy sprzedaży netto na poziomie 12,4 w porównaniu do 11,9 mld euro w 2020 r., prawie w całości dzięki wzrostowi organicznemu. Istotny wkład miały wyniki w Solutions i Service, zwłaszcza w IV kwartale.

W związku z tym pozytywnym, ogólnym rozwojem, Rada Nadzorcza proponuje akcjonariuszom zwiększenie dywidendy o 4,30 CHF na akcję.

Na 2022 r. ALSO planuje wzrost EBITDA do od 275 do 295 mln euro i osiągnięcie ROCE na poziomie ponad 20%. Kluczowe działania, aby to osiągnąć, to:

- Przyspieszenie wzrostu

- M&A w nowych regionach i dodatkowych technologiach

- Rozszerzenie dodatkowych możliwości w Solutions i Service

- Dalszy rozwój doskonałości operacyjnej

Z tego powodu firma podnosi swoje średnioterminowe cele do EBITDA od 330 do 420 milionów euro i ROCE ponad 20%.

Gustavo Möller-Hergt, dyrektor generalny ALSO Holding AG (SIX: ALSN), podsumowuje: „W ostatnich latach ALSO nieustannie inwestowało w platformy cyfrowe, skalowalne modele biznesowe i narzędzia do zarządzania cyfrowego. Dało nam to podstawę do wykorzystania intensywności i szybkości zmian, aby dalej rozwijać zrównoważony, rentowny wzrost dzięki naszej strategii zorientowanej na realizację”.

Link do Raportu Rocznego ALSO: https://www.also.com/ec/cms5/en_6000/6000/investor-relations/index.jsp#reports

Link do informacji prasowej: https://www.also.com/ec/cms5/en_6000/6000/news/index.jsp#adhoc

Kontakt

Kontakt dla prasy:

Beate Flamm
+49 151 61266047
beate.flamm@also.com