Plany i ceny Azure

Szacunkowe koszty w oparciu o przykładowe obciążenia platformy Azure

Microsoft Azure umożliwia organizacjom realizację swoich celów biznesowych w ramach określonego budżetu, dzięki konkurencyjnym cenom w przeliczeniu na stopień wykorzystania. Począwszy od migracji pierwszego obciążenia roboczego, a skończywszy na dostrajaniu złożonych wdrożeń, platforma Azure umożliwia organizacjom budowanie, wdrażanie, oraz uzupełnianie komponentów i usług, a także skalowanie ich w zależności od potrzeb – a każdy klient płaci tylko za to, czego używa.

Odkryj opcje dla wybranych projektów Azure poniżej.

Przykład obciążenia roboczego: Architektury danych

Magazynowanie i analiza danych

Azure oferuje rozwiązania chmurowe, które umożliwiają integrację dużych ilości danych pochodzących z wielu źródeł na ujednoliconej platformie analitycznej. Opisywany scenariusz opiera się na rozwiązaniu do sprzedaży i marketingu, ale przedstawione w nim wzorce projektowe mają zastosowanie dla każdej branży wymagającej zaawansowanej analizy dużych zbiorów danych, takich jak handel elektroniczny, handel detaliczny i opieka zdrowotna.

Celem firmy przedstawionej w tym przykładzie jest połączenie różnego rodzaju źródeł danych w jedną platformę chmury, a także określenie wspólnej taksonomii i struktury informacji. Te działania upraszczają porównywanie danych i umożliwiają szybką analizę, jednocześnie zmniejszając koszty utrzymania infrastruktury lokalnej.

Potencjalne przypadki zastosowania

 • Stworzenie magazynu danych jako jedynego źródła rzetelnych informacji dla wszystkich działań.
 • Integracja relacyjnych źródeł danych z innymi nieustrukturyzowanymi zbiorami danych.
 • Uproszczenie analizy danych za pomocą modelowania semantycznego i potężnych narzędzi wizualizacji.

Architektura rozwiązań

1. Wszelkie aktualizacje każdego źródła danych są okresowo eksportowane do obszaru przemieszczania w magazynie obiektów blob Azure.

2. Fabryka danych ładuje przyrostowo dane z magazynu obiektów blob do tabel przemieszczania w Azure Synapse Analytics. Podczas tego procesu dane są czyszczone i przekształcane. Program Polybase może przyśpieszyć proces, stosując wątki równoległe, skracając czas niezbędny do przetworzenia dużych zestawów danych.

3. Po załadowaniu nowej partii danych do magazynu, odświeżany jest utworzony wcześniej model tabelaryczny usług Analysis Services. Ten model semantyczny upraszcza analizę danych biznesowych i relacji.

4. Analitycy biznesowi wykorzystują usługę Microsoft Power BI do analizy zmagazynowanych danych za pomocą modelu semantycznego usługi Analysis Services.

Przykład cen

Przykładowy koszt miesięczny rozwiązania hurtowni danych z wbudowanymi usługami Azure Synapse i Power BI:

98 290,77 euro

Urealnij tę szacunkową wartość z kalkulatorem Azure

Przykład obciążenia roboczego: SI

Czatbot do prowadzenia rozmów

Korzystając z usług Azure, takich jak usługi Bot Service i Language Understanding oraz interfejs API rozpoznawania mowy, firmy mogą pomagać klientom, przyjmować zamówienia lub obsługiwać rezerwacje za pomocą automatycznych, skalowalnych botów.

Ten przykładowy scenariusz ma zastosowanie do firm, które chciałyby zintegrować konwersacyjnego czatbota z aplikacjami. Czatbot C# jest używany w sieci hoteli, pozwalając klientom sprawdzić dostępność pokoi i zarezerwować je przez internet lub aplikację mobilną.

Potencjalne przypadki zastosowania

 • Przeglądanie menu na wynos w restauracji i zamawianie jedzenia
 • Sprawdzanie dostępności pokojów hotelowych i dokonywanie rezerwacji
 • Wyszukiwanie dostępnych zdjęć i zamawianie odbitek

Architektura rozwiązań

1. Klient uzyskuje dostęp do czatbota poprzez aplikację.

2. Użytkownik jest uwierzytelniany za pomocą Azure Active Directory B2C

3. Użytkownik wchodzi w interakcję z usługą bota i żąda informacji o dostępności pokoju hotelowego.

4. Usługi Cognitive Services przetwarzają żądanie złożone w naturalnym języku użytkownika.

5. Gdy użytkownik jest zadowolony, bot aktualizuje rezerwację klienta w bazie danych SQL.

6. Application Insights gromadzi telemetrię całego procesu, aby pomóc zespołowi DevOps zwiększyć jego wydajność.

Przykład cen

Przykładowy początkowy miesięczny koszt dla małego komercyjnego czatbota konwersacyjnego (zdolnego obsłużyć 50 000 użytkowników miesięcznie):

1 330,21 euro

Urealnij tę szacunkową wartość z kalkulatorem Azure

Przykład obciążenia roboczego: Aplikacje webowe

Fronton handlu elektronicznego

Wiele stron prowadzących handel elektroniczny boryka się z wahaniami ruchu w czasie. Gdy zapotrzebowanie na produkty lub usługi rośnie, narzędzia PaaS automatycznie umożliwią właścicielom obsługę większej ilości klientów i większej ilości transakcji. Ta internetowa platforma sprzedaży biletów na koncerty wykorzystuje ekonomię chmury obliczeniowej, aby złagodzić negatywne skutki niestałego ruchu, ponieważ właściciele witryn płacą tylko za to, z czego korzystają.

Potencjalne przypadki zastosowania

 • Każda aplikacja musi być zdolna do skalowania, aby obsłużyć gwałtowne wzrosty ruchu.
 • Aplikacje zaprojektowane do działania z wysoką dostępnością w różnych regionach Azure na całym świecie.

Architektura rozwiązań

1. Menedżer ruchu Azure kieruje żądanie użytkownika do witryny handlu elektronicznego hostowanej w usłudze aplikacji Azure.

2. Sieć CDN Azure serwuje użytkownikowi statyczne obrazy i treści.

3. Użytkownik loguje się do aplikacji poprzez dzierżawcę B2C Azure Active Directory.

4. Użytkownik wyszukuje koncerty za pomocą wyszukiwarki Azure.

5. Witryna internetowa pobiera szczegółowe informacje o koncercie z bazy danych SQL Azure.

6. Witryna internetowa pobiera zdjęcia zakupionych biletów z magazynu obiektów blob.

7. Wyniki zapytań przesłanych bazy danych są buforowane w pamięci podręcznej Redis Azure w celu poprawy wydajności.

8. Użytkownik przesyła zamówienia na bilety i recenzje koncertów, które są umieszczane w kolejce.

9. Azure Functions przetwarza płatności za zamówienia i recenzje koncertów.

10. Usługi Cognitive Services analizują recenzję koncertu w celu określenia sentymentu recenzenta (pozytywny lub negatywny).

11. Application Insights zapewnia metryki wydajności pozwalające monitorować zdrowie aplikacji internetowej.

Przykład cen

Przykładowy początkowy miesięczny koszt dla średniego rozmiaru komercyjnego czatbota do obsługi elektronicznej sprzedaży biletów (zdolnego obsłużyć 100 000 użytkowników miesięcznie):

774,25 euro

Urealnij tę szacunkową wartość z kalkulatorem Azure

Przykład obciążenia roboczego: Architektury danych

Wykrywanie oszustw w czasie rzeczywistym

Tradycyjne internetowe systemy analityczne mogą potrzebować wielu godzin na przekształcenie i analizę danych w celu wykrycia nieuczciwych transakcji i anomalii. Korzystając z w pełni zarządzanych usług Azure, takich jak Centra zdarzeń i Analiza strumienia, firmy mogą wyeliminować konieczność zarządzania poszczególnymi serwerami, redukując koszty i wykorzystując doświadczenie firmy Microsoft w zakresie gromadzenia danych w chmurze i analizy tych danych w czasie rzeczywistym.

Potencjalne przypadki zastosowania

 • Wykrywanie nieuczciwych połączeń z telefonów komórkowych w scenariuszach telekomunikacyjnych.
 • Identyfikacja nieuczciwych transakcji kartami kredytowymi dla instytucji bankowych.
 • Identyfikacja nieuczciwych zakupów w scenariuszach handlu detalicznego lub elektronicznego.

Architektura rozwiązań

1. Metadane rozmów telefonicznych są wysyłane z systemu źródłowego do instancji Centrum zdarzeń Azure.

2. Zostaje uruchomiona funkcja Stream Analytics, która odbiera dane za pośrednictwem źródła centrum zdarzeń.

3. Funkcja Stream Analytics uruchamia wstępnie zdefiniowane zapytanie w celu przekształcenia strumienia wejściowego i przeanalizowania go w oparciu o algorytm wykrywania nieuczciwej transakcji. Zapytanie wykorzystuje okno wirowania do dzielenia strumienia na odrębne jednostki czasu.

4. Zadanie Stream Analytics zapisuje przekształcony strumień, który odzwierciedla wykryte nieuczciwe wywołania do ujścia wyjściowego w magazynie obiektów blob Azure.

Przykład cen

Przykładowy początkowy miesięczny koszt dla średniego rozmiaru procesu obsługującego 100 mln wydarzeń za pośrednictwem standardowych jednostek przesyłania strumieniowego miesięcznie:

909,88 euro

Urealnij tę szacunkową wartość z kalkulatorem Azure

Azure i serwis ALSO Cloud Marketplace – idealne połączenie

Serwis ALSO Cloud Marketplace to coś znacznie więcej niż tylko automatyczny mechanizm do dostarczania usług w chmurze. Jest to najbardziej rozbudowany rynek internetowy, który umożliwia sprzedaż, wsparcie, raportowanie i samoobsługę – a także łączy w sobie różne usługi w chmurze.

 • Wsparcie lokalnych ekspertów
 • Rozliczanie za minutę – płać jedynie za wykorzystany czas
 • Prostota rozliczeń i raportowania, bez konieczności przedpłacania kartą kredytową
 • Łatwa do opłacenia faktura.
 • Bezpłatne wskazówki dotyczące przygotowania subskrypcji Azure

Dzięki systemowi pojedynczej faktury w serwisie ALSO Cloud Marketplace, możesz zarządzać subskrypcją Azure tak samo bezproblemowo, jak każdą inną aplikacją z serwisu ALSO Marketplace. Azure i serwis ALSO Cloud Marketplace stanowią idealne połączenie.

Odwiedź serwis ALSO Cloud Marketplace

Potrzebujesz pomocy w uruchomieniu projektu z Azure?

ALSO utrzymuje sieć profesjonalnych partnerów zaznajomionych z platformą Azure, którzy mogą pomóc w przygotowaniu oceny, zakresu i budżetu dla Twoich wymagań odnośnie do rozwiązań Azure. Zamów rozmowę teraz i zacznij budować swój projekt.

Potrzebujesz wsparcia lub wyceny dla projektu Azure swojego klienta?

Jako partner ALSO możesz w każdej chwili skontaktować się z naszymi ekspertami ds. Azure w celu określenia zakresu i kosztów projektów Twojego klienta. Możesz również uzyskać dostęp do dodatkowych narzędzi i zasobów, aby zadbać o najwyższą jakość świadczonych usług w chmurze.

Popularne narzędzia i zasoby dotyczące platformy Microsoft Azure

Download center

Dostęp do przydatnych narzędzi i zasobów Azure.

Zobacz więcej

E-Learning courses

Odwiedź Akademię ALSO i uzyskaj darmowe szkolenie od ekspertów z zakresu rozwiązań Azure.

Zobacz więcej

Azure calculator

Oszacuj koszt migracji do chmury za pomocą kalkulatora cenowego Microsoft Azure.

Po kliknięciu tego łącza zostanie wyświetlona zewnętrzna strona firmy Microsoft. Możesz otrzymać prośbę o podanie dodatkowych danych.

Zobacz więcej

ALSO Value-Add Services

Zobacz więcej