Przełam 5 barier na drodze do dobrej pracy zespołowej

Rozwiązania nowoczesnych miejsc pracy Microsoft

pomagają zespołom pokonać 5 najważniejszych barier do produktywności.

Bariera 1: Brak wspólnego celu lub wspólnych zadań

Zespoły wpadają w kłopoty, gdy ich członkowie nie znają swoich zadań oraz nie wiedzą, jakie mają one znaczenie dla całościowych celów projektu. Prowadzi to do zamieszania i dwukrotnego wykonywania tych samych zadań.

Pakiet Microsoft Office 365 oferuje szereg zintegrowanych narzędzi do zarządzania projektami, które gwarantują, że każdy członek zespołu będzie dążył do realizacji wspólnego celu – od wstępnej burzy mózgów po ostateczną realizację.

Rozwiązanie

Microsoft Teams

 • Łączy zespół we wspólnej przestrzeni pracy, nawet jeśli jego członkowie są rozproszeni po świecie.
 • Zapewnia, że wszystkie najważniejsze informacje są dostępne przez cały czas.
 • Zapewnia bezproblemowy, wbudowany dostęp do aplikacji Office 365, w tym narzędzia Microsoft Planner pozwalającego na optymalizację zarządzania i realizacji projektów.

Microsoft Planner

 • Zapewnia scentralizowaną platformę do tworzenia i udostępniania harmonogramów, zadań i informacji o statusie projektu.

Poznaj Microsoft Planner

Bariera 2: Brak zaufania

Zaufanie jest fundamentem wydajnej pracy zespołowej. Ponieważ praca mobilna i zdalna sprawiają, że spotkania twarzą w twarz są coraz rzadsze, brak fizycznej bliskości może przełożyć się na niższy poziom zaufania i odpowiedzialności.

Rozwiązania firmy Microsoft w zakresie nowoczesnych miejsc pracy zawierają zaawansowane funkcje komunikacyjne, które umożliwiają członkom zespołu dzielenie się treścią, kontekstem i swoją osobowością.

Rozwiązanie

Microsoft Teams

 • Zapewnia funkcje wideokonferencji i udostępniania ekranu o wysokiej jakości obrazu.
 • Zawiera funkcje pomocnicze, takie jak robienie notatek, nagrywanie i wiadomości błyskawiczne.
 • Umożliwia użytkownikom prowadzenie spotkań różnego rodzaju: spontanicznych, zaplanowanych, z zewnętrznymi podmiotami, a także wielkoskalowych spotkań na żywo i na żądanie.
 • Użytkownicy mogą dołączać do spotkań z wielu różnych platform i urządzeń, w tym komputerów stacjonarnych, przeglądarek, urządzeń mobilnych i urządzeń do sal konferencyjnych.
 • Wykorzystując funkcję nagrywania materiałów do chmury oraz funkcji automatycznej transkrypcji i tłumaczenia, narzędzie Teams zapewnia intuicyjną funkcję wyszukiwania, która pomaga użytkownikom szybko wyszukiwać treść spotkań.

Get to know Microsoft Teams

Bariera 3: Powolność komunikacji

Oczekiwanie na opinie, informacje zwrotne od grupy lub decyzje kierownictwa mogą obniżyć morale zespołu i zmniejszyć dynamikę przepływu pracy.

Dzięki wbudowanym narzędziom do natychmiastowej komunikacji Office 365 daje członkom zespołu możliwość sprawdzenia, udzielenia odpowiedzi i wspólnego rozwiązywania problemów w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie

Microsoft Teams

 • Narzędzie łączące w sobie wiadomości błyskawiczne i integrację aplikacji, przyśpieszając przepływ pracy i procesy zatwierdzania.
 • Funkcje współtworzenia, kontroli wersji oraz wyszukiwania i udostępniania informacji pozwalają użytkownikom na prowadzenie skuteczniejszej współpracy w czasie rzeczywistym, zapewniając do czterech godzin oszczędności czasu tygodniowo.*

* The Total Economic Impact™ Of Microsoft Teams, A Forrester Total Economic Impact™ – badanie zlecone przez Microsoft (2019 r.)

Microsoft Yammer

 • Wspiera natychmiastową, wymianę wiedzy i tworzenie sieci kontaktów między organizacjami.

Bariera 4: Pomyłki wywołane wieloma wersjami plików

Nic nie frustruje współpracowników tak bardzo, jak wiele wersji dokumentów ze sprzecznymi zmianami i mylącymi nazwami plików. Słaba kontrola wersji skutkuje utratą wykonanej pracy, nadpisywaniem plików i stratą czasu.

Platforma Office 365 umożliwia współpracę nad tworzeniem dokumentów w czasie rzeczywistym, z różnych lokalizacji i na różnych urządzeniach, umożliwiając zespołom współtworzenie, dostęp, edytowanie i zapisywanie pracy do jednego pliku przechowywanego w tej samej lokalizacji. Każda zmiana jest śledzona, więc wszyscy są zawsze na bieżąco z postępem prac.

Rozwiązanie

Microsoft OneDrive

 • Zapewnia bezpieczeństwo dostępu, udostępniania i przechowywania plików z dowolnego miejsca.

Microsoft SharePoint

 • Pozwala łączyć zespoły wokół treści, zapewniając płynną współpracę.
 • Umożliwia bezpieczne udostępnianie plików i pracę zespołową z osobami wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Microsoft Teams

 • Integracja poczty e-mail i powiadomienia na bieżąco zapewniają, że cały zespół zawsze dysponuje aktualnymi informacjami.
 • Wbudowany dostęp do aplikacji Office 365 zmniejsza częstotliwość przyłączania kontekstów.
 • Teams pozwala na udostępnianie i wspólne tworzenie dokumentów Office.

Poznaj Microsoft OneDrive

Bariera 5: Brak zaangażowania

Członkowie zespołu, którzy nie mają szansy podzielić się swoją wiedzą lub wyrazić swojej opinii na temat ważnych decyzji, mniej angażują się w wykonywaną pracę.

Rozwiązania firmy Microsoft do obsługi nowoczesnych miejsc pracy zapewniają możliwość wymiany informacji między działami i funkcjami, zachęcając do tworzenia bardziej otwartego, innowacyjnego środowiska, które sprzyja współpracy.

Rozwiązanie

Microsoft Yammer

 • Zachęca do współpracy i podejmowania decyzji w większym gronie
 • Pozwala na szybsze dzielenie się wiedzą

Microsoft Teams

 • Scentralizowany interfejs przyśpiesza podejmowanie decyzji i zwiększa zaangażowanie, umożliwiając dostęp do plików, czatów i treści z jednego miejsca.
 • Użytkownicy mogą pracować zgodnie z własnymi przyzwyczajeniami w niestandardowych kanałach i z rozwiązaniami stron trzecich.

Poznaj Microsoft Yammer

Szukasz partnera w IT, który będzie wspierać Twój zespół?

Jako jeden z największych w Europie dostawców kompleksowych usług IT, ALSO zrzesza partnerów, którzy dysponują doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań do pracy zespołowej dostosowanych do przedsiębiorstw każdego rodzaju, ich potrzeb biznesowych oraz budżetu.