Kontakt

Skontaktuj się z nami

Sekretariat:
+48 605 502 966
http://www.alsopolska.pl
Zapytania ogólne:
info.pl@also.com
Kontakt dla aplikujących o pracę:
human.resources.pl@also.com
Dział handlowy:
sales.pl@also.com
Dział eksportu:
SalesExport.PL@also.com
Dział RMA:
RMA.WA.PL@also.com
ALSO Polska sp. z o.o.
ul. Inflancka 4B, piętro II
PL-00-189 Warszawa
Polska

NIP 527-27-26-825 KRS: 536656 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy REGON: 360451330