Praca w ALSO

Pielęgnujemy otwartą kulturę organizacyjną.

Istotne elementy tej kultury odróżniają nas od innych pracodawców.

Siedziba ALSO

Staranny dobór pracowników pomaga nam stworzyć warunki do osiągania najlepszych wyników. Atrakcyjne warunki pracy, nacisk na osobistą odpowiedzialność, zarządzanie personelem oparte na współpracy oraz wyjątkowe możliwości rozwoju powodują, że nasi pracownicy osiągają pełną satysfakcję.

Nasze zasady:

 • Zapewniamy naszym klientom większe korzyści niż konkurencja.
 • Nie składamy pustych obietnic.
 • Osobiście angażujemy się w obsługę każdego z naszych klientów.
 • Pielęgnujemy długotrwałe relacje biznesowe.
 • Stosujemy zasadę “zero tolerancji dla błędów”.

Wytyczne dla personelu

Wytyczne dla personelu określają to, czego oczekujemy od siebie nawzajem, a także sposób w jaki współdziałamy

 • Oczekujemy zaangażowania, elastyczności i poczucia odpowiedzialności osobistej.
 • Nagradzamy indywidualny wysiłek i sukces firmy.
 • Działamy odważnie i uczciwie, i traktujemy wszystkich z szacunkiem.
 • Sprzyjamy rozwojowi jednostek i zespołów z korzyścią dla organizacji.

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania jest fundamentem naszej etyki korporacyjnej. Kierujemy się jego zasadami w prowadzeniu działalności handlowej jak i podczas wykonywania codziennych obowiązków. Nasz Kodeks postępowania można podsumować za pomocą następujących podstawowych zasad:

 • Szanujemy godność ludzką i prawa człowieka. Każdy pracownik ALSO ma takie same możliwości. Nikogo nie dyskryminujemy.
 • Przestrzegamy przepisów prawa danej jurysdykcji, a także wewnętrznych postanowień i zobowiązań. Dotyczy to w szczególności zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych oraz zakazu przyjmowania lub oferowania niedozwolonych korzyści.
 • Unikamy sytuacji, w których mógłby powstać konflikt interesów na szkodę ALSO, w szczególności nie jest dozwolone angażowanie się w działania konkurencyjne względem ALSO.
 • Informacje poufne takie jak dane biznesowe, finansowe lub techniczne ALSO oraz inne poufne dokumenty i dane wewnętrzne utrzymujemy w tajemnicy.
 • Oczekuje się od nas pomocy we wdrażaniu zasad postępowania ALSO oraz dbania o wizerunek spółki.