1. cofnij

ALSO Workplace+

Akcelerator rozwiązań

Łatwa do wdrożenia i efektywna kosztowo oferta, która pozwoli Twoim klientom odkryć, jak wdrożyć Internet rzeczy, aby poprawić wydajność ich miejsc pracy.

Zostań dystrybutorem

Idea Internetu rzeczy w pracy

Wykonaliśmy wiele pracy, aby ułatwić życie Twoim klientom. Zestaw można uruchomić przy minimalnym czasie i wysiłku, ponieważ płynnie integrujemy czujniki i łączność LoRa z naszą platformą ALSO IoT.

Urządzenia Workplace+

Czujniki z wstępnie przygotowanym połączeniem LoRaWAN

za pośrednictwem ALSO E-Commerce

Platforma ALSO IoT

Bezpieczna i skalowalna platforma IoT do podłączenia urządzeń, zbierania i wizualizacji danych

za pośrednictwem ALSO Cloud Marketplace

Aplikacje

Aplikacja gotowa do uruchomienia lub tworzenia własnych

za pośrednictwem Platform Software Catalog

Przykładowe scenariusze użycia w celu rozpoczęcia sprzedaży!

Zapewnienie dystansu społecznego i dezynfekcji stanowiska pracy

 • Śledzenie w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i dezynfekcji biurka oraz sal konferencyjnych przed następnym użyciem
 • Zdalny dostęp i kontrola bez fizycznego dotykania biurek i sal konferencyjnych w celu przydzielenia i rezerwacji
 • Alerty w czasie rzeczywistym, gdy używane jest „niezdezynfekowane” biurko lub sala konferencyjna

Zostań dystrybutorem

Alerty w czasie rzeczywistym, gdy używane jest „niezdezynfekowane” biurko lub sala konferencyjna

 • Optymalizacja elektryczności, instalacji grzewczej i klimatyzacji budynków w celu zmniejszenia kosztów w oparciu o dane w czasie rzeczywistym
 • Umożliwienie lepszego wykorzystania biurek i sal konferencyjnych ze stanem zajętości w czasie rzeczywistym
 • Zwiększenie wykorzystania przestrzeni poprzez wykorzystanie danych w celu lepszego przydziału przestrzeni, aby zmaksymalizować rentowność inwestycji

Zostań dystrybutorem

40%

Oszczędność kosztów

Zapewnienie 40% redukcji kosztów energii

30%

Zdolność produkcyjna

Zwiększenie wydajności biura

20%

Wykorzystanie

Zwiększenie wydajności biura

Zwiększenie produktywności i wydajności w optymalnych warunkach

 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym jakości powietrza, temperatury, wilgotności, poziomu dźwięku i oświetlenia w celu poprawy komfortu, produktywności oraz wydajności pracy
 • Zdalny dostęp i kontrola w celu indywidualnych modyfikacji

Zostań dystrybutorem

11%

Produktywność

Lepsza wentylacja może spowodować wzrost wydajności nawet o 11%

15%

Wydajność

Dobre oświetlenie może poprawić wydajność o 15%

20-25°C

Optymalne warunki

Spadek wydajności o 2% dla każdego stopnia powyżej 25°C i o 4,7% dla każdego stopnia poniżej 21°C

Przyszłościowy model biznesowy Internetu rzeczy z ALSO


Stwórz nowy model biznesowy z ALSO

 • Łatwe zamawianie z ALSO Cloud Marketplace & E-Commerce
 • Automatyczna dostawa i fakturowanie zarządzane przez ALSO
 • Możliwość współsprzedaży, narzędzia marketingowe i dedykowane wsparcie

Lepsze marże niż w przypadku tradycyjnych produktów IT


Generowanie dodatkowej marży i dochodów

 • Włączanie nowych strumieni przychodów poprzez urządzenia, miesięczny abonament SaaS i usługi dodane
 • Rozwój i sprzedaż droższych produktów Twoich obecnych klientów

Zróżnicowane portfolio w porównaniu z Twoją konkurencją

Stwórz portfolio Internetu rzeczy

 • Zwiększenie wskaźnika utrzymania klientów
 • Wyróżnij się dzięki dostępowi do wstępnie skonfigurowanych akceleratorów rozwiązań z modelem OpEx
 • Docieraj do nowych rynków dzięki rozwiązaniom wspierającym przypadki użycia Internetu rzeczy w biznesie, zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie, w różnych branżach

Zwiększenie marży i wskaźnika utrzymania klienta

  
Wstępna sprzedaż Jednorazowa:
Sprzedaż sprzętu komputerowego
Powtarzająca się:
Ground – subskrypcja do platformy ALSO IoT
Konfiguracja rozwiązania Usługi instalacyjne
Cykl życia rozwiązania Marża aplikacji:
Kiedy klient korzysta z aplikacji
Sprzedaż droższych produktów - Rozszerzenie rozwiązania: Nowy sprzęt
- Spersonalizowane usługi rozwoju i integracji
- Subskrypcja do platformy sprzedaży droższych produktów (Więcej urządzeń/prywatne wystąpienie)


DYREKTOR KRAJOWY, CO.STATION

Geert Coupez

Co.Station brała udział w rozwoju akceleratora rozwiązań Workplace+. Chcieliśmy zobaczyć, jak Internet rzeczy może poprawić naszą wydajność. Ze względu na wyzwania związane z COVID-19, przed którymi obecnie stoimy, oczekujemy, że akcelerator rozwiązań Workspace+ będzie narzędziem zapewniającym bezpieczeństwo naszej wspólnej przestrzeni roboczej.