1. cofnij

PORTAL ALSO CLOUD MARKETPLACE

Lokalny rynek z rozbudowanym katalogiem usług typu „chmura” i usług wartości dodanej

Platforma ALSO Cloud to nie tylko automatyczne świadczenie usług typu „chmura”. Jest najbardziej kompleksowy z dostępnych rynków online, z zestawem funkcjonalności obejmującym sprzedaż, pomoc, raporty i samoczynną obsługę rozmaitych usług typu „chmura”.