NASZE ROZWIĄZANIE IOT W ZAKRESIE MONITOROWANIA
I ZARZĄDZANIA KOSZTAMI ENERGII

Rosnące koszty energii stały się ważnym temat dla wielu firm w Europie i poza nią.

Workplace+ firmy ALSO umożliwia osobom decyzyjnym zidentyfikowanie możliwości oszczędzania zasobów i obniżenia kosztów poprzez monitorowanie wykorzystania budynku i zużycia energii.

POTENCJAŁ OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zwiększ swoje możliwości oszczędzania energii

Workplace+ pomaga zarządcom obiektów, spółdzielniom mieszkaniowym, organom publicznym i firmom monitorować temperaturę, natężenie, oświetlenie, a nawet jakość powietrza w budynkach.

Monitorowanie z użyciem licznych czujników

Czujniki monitorujące można rozmieścić w dowolnym miejscu w budynku. Dzięki nim uzyskasz lepszy obraz wykorzystania obiektów. Możesz monitorować aktywność, CO2, temperaturę, wilgotność, wycieki wody, oświetlenie otoczenia i inne.

Eksponowanie obszarów o wysokim zużyciu energii

Czy biura są oświetlone nawet wtedy, gdy nikogo w nich nie ma? Czy termostaty są ustawione na właściwą temperaturę? Wykrywanie obszarów o wysokim zużyciu energii jest łatwiejsze dzięki Workplace+.

JAKIE KORZYŚCI MAJĄ Z TEGO TWOI KLIENCI?

ZNAJDŹ IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA SWOJEGO BUDYNKU

Skorzystaj z Workplace+, aby stworzyć idealny plan użytkowania do Twojego budynku. Śledź wykorzystanie za pomocą intuicyjnej, niestandardowej platformy do zarządzania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW

Monitorowanie rzeczywistego wykorzystania

Dowiedz się, czy zużycie energii w danym obiekcie jest zgodne z polityką Twojej organizacji i celami zrównoważonego rozwoju. Uzyskaj dostęp zdalny i otrzymuj powiadomienia i raporty.

Kontrola zużycia energii

Maksymalizuj wykorzystanie energii i budynku w oparciu o takie czynniki jak pora dnia, natężenie, lokalizacja i inne. Workplace+ sprzyja Twoim celom w zakresie zrównoważonego rozwoju i może wspierać dalsze optymalizacje w BMS.

Szybka integracja

Workplace+ umożliwia szybką integrację z procesami zarządzania obiektem, zatem w stosunkowo krótkim czasie stworzysz wartość i zrealizujesz swój potencjał oszczędności energii.

Niski koszt wdrożenia

Workplace+ to przystępne cenowo rozwiązanie, które ułatwia zarządcom obiektów podjęcie natychmiastowych działań w celu uzyskania większych oszczędności i lepszych efektów energetycznych

JAK TO DZIAŁA?

Urządzenie
Workplace +

Czujniki z fabrycznie skonfigurowaną
łącznością LoRaWAN

Via ALSO web shop

Platforme
ALSO IoT

Bezpieczna i skalowalna platforma IoT do łączenia urządzeń oraz zbierania i wizualizacji danych

Via ALSO Cloud Marketplace

Aplikacje

Gotowa do użycia aplikacja, która ułatwi Ci rozpoczęcie pracy lub budowę własnych aplikacji..

Via ALSO Cloud Marketplace

Monitorowanie zużycia energii elektrycznej

Przyjrzyj się, jak wyglądałoby monitorowanie zużycia energii elektrycznej z wykorzystaniem danych z różnych czujników, a następnie wizualizacją tych danych w ramach platformy ALSO IoT.

Partnerzy ALSO mogą dostosować platformę odpowiednio do preferencji i potrzeb.

Monitorowanie zużycia energii

Jeśli Partnerzy chcą mieć bardziej szczegółowe pulpity lub informacje to muszą być one przekazywane do zewnętrznej platformy w celu dalszej analizy, platforma ALSO IoT będzie najlepszym rozwiązaniem.

Oferuje wszystkie możliwości łączenia i integracji innych systemów, personalizacji, dodawania lub usuwania wizualizacji.

Szczegółowy pulpit

Szczegółowy pulpit przedstawiający rzeczywiste dane z magazynu ALSO na Łotwie.

Powiedz mi więcej!

Brzmi ciekawie? Skontaktuj się ze specjalistą ALSO IoT, aby zadać pytania lub dowiedzieć się więcej na temat Workplace+.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI