1. cofnij

Serdecznie zapraszamy na szkolenia Microsoft Cloud – edycja listopad 2023.
Poniżej znajduje się terminarz spotkań wraz z linkiem do rejestracji.

Prosimy o zarejestrowanie się na wybrany termin szkolenia w linku poniżej

ZAREJESTRUJ SIĘ

Microsoft 365 Security vol. 2 - Rodzina Defender

Agenda:
1. Microsoft Defender - wprowadzenie
2. Defender for Office 365 Plan 1 - co wnosi do bezpieczeństwa naszej firmy?
3. Defender for Office 365 Plan 2 - funkcjonalności
4. Defender for Business - rozwiązanie klasy enterprise dostępne w ramach Microsoft 365 Business Premium
5. "Dwa słowa" na temat Defender for Endpoint

DATA: 08.11.2023 | GODZINA: 10:00 - 11:00
PRELEGENT: MICHAŁ STASIAK


Dodaj blocker do kalendarza!

Scenariusze biznesowe dla klientów SMB

Agenda:
Zapraszamy na spotkanie dotyczące przykładowych scenariuszy sprzedaży Microsoft Azure u klientów sektora SMB.

DATA: 15.11.2023 | GODZINA: 10:00 - 11:00
PRELEGENT: DAMIAN WRÓBLEWSKI


Dodaj blocker do kalendarza!

Warsztat techniczny stacjonarny w Warszawie - Azure Virtual Desktop

Zapraszamy osoby techniczne na warsztat, który odbędzie się w Warszawie w siedzibie firmy ALSO. Warsztat ma na celu przygotowanie do wdrożenie u klienta końcowego usługi AVD.

Agenda:
1. Praktyczne wprowadzenie do Microsoft Azure
2. Wprowadzenie do usługi Azure Virtual Desktop
3. Wdrożenie wirtualnych pulpitów
4. Security Defaults/ Conditional Access

DATA: 16.11.2023 | GODZINA: 10:00 - 15:00
PRELEGENT: WOJCIECH KLIŚ


Dodaj blocker do kalendarza!

Wyceny w Azure kalkulator

Agenda:
1. Co to jest chmura Microsoft Azure
2. Pay as you go
3. Rezerwacje
4. Hybrid Benefits
5. Live Demo

DATA: 22.11.2023 | GODZINA: 10:00 - 11:00
PRELEGENT: MAKSYMILIAN FALKIEWICZ


Dodaj blocker do kalendarza!

Microsoft 365 - konto typu Gość - najważniejsze informacje na jego temat

Agenda:
1. Czym jest konto Gościa w Microsoft 365?
2. Co domyślnie może i do czego ma dostęp Gość w tenancie naszej firmy?
3. Ustawienia współpracy z zewnętrznymi podmiotami

DATA: 29.11.2023 | GODZINA: 10:00 - 11:00
PRELEGENT: MICHAŁ STASIAK


Dodaj blocker do kalendarza!

Czekamy na Ciebie! Dołącz już dziś i nie przegap szkoleń Microsoft Cloud w ALSO Polska!


ZAREJESTRUJ SIĘ

Jeśli masz pytania skontaktuj się z naszym zespołem:
Michał Stasiak - michal.stasiak@also.com
Damian Wróblewski - damian.wroblewski@also.com
Wojciech Kliś - wojciech.klis@also.com
Maksymilian Falkiewicz - maksymilian.falkiewicz@also.com

1. Administrator

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ALSO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-230 Warszawa, ul. Daniszewska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536656, NIP 5272726825, REGON 360451330 o kapitale zakładowym w wysokości 133.300.300 złotych, BDO: 000006264 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: privacy.pl@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

2.1 Osoby, które wypełniają formularz proszone są o podanie danych niezbędnych do informowania o ofercie handlowej związanej z produktami i usługami oferowanymi przez Administratora oraz S4E S.A.

2.2 Podanie danych osobowych w formularzu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Dane podawane są dobrowolnie i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych dla celów marketingu produktów i usług oferowanych wspólnie przez Administratora oraz S4E S.A. oraz brakiem możliwości przedstawienia oferty handlowej.

2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza są przetwarzane w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

2.4 W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych:

a) w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez ALSO Polska Sp. z o.o. oraz S4E S.A., za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b) celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez ALSO Polska Sp. z o.o. oraz S4E S.A., za pośrednictwem następujących środków komunikacji: automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS).

c) w celach marketingowych podmiotów trzecich, z którymi współpracuje Administrator

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

a) S4E S.A.., z którym Administrator opracowuje wspólne oferty,

b) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora wysyłkę informacji i materiałów reklamowych,

c) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody.

5. Uprawnienia osoby

5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody lub zgód w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

5.2 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.