Witamy w portalu APC

Większa sprzedaż i rentowność, dostosowanie do Twojej firmy, poprawa Twojej konkurencyjności w dynamicznym otoczeniu rynkowym.

Schneider Electric wyposaża szkołę

Schneider Electric IT Business (wcześniej APC) uruchomił nowy program partnerski skierowany do szkół, uniwersytetów i innych instytucji oświatowych. W programie mogą uczestniczyć partnerzy na wszystkich poziomach, a tym samym ich klienci z sektora oświaty. Specjalista w dziedzinie zarządzania energią wspiera tym samym również wykorzystanie mediów cyfrowych w szkołach.

W tej promocji szkoły i uniwersytety otrzymują dziesięcioprocentową zniżkę.

Procedura jest niezwykle prosta: Dystrybutor przekazuje zamówienie klienta końcowego i od swojej lokalnej osoby do kontaktu otrzymuje natychmiastową informację zwrotną o tym, czy zostanie udzielona zgoda na rabat.

Połączone z Internetem sale lekcyjne oraz korzystanie z komputerów i innych pomocy technicznych podczas zajęć w coraz szybszym tempie staje się standardem. Istnieje zatem wiele możliwych obszarów zastosowań dla rozwiązań IT: w pomieszczeniach administracyjnych, salach lekcyjnych, salach specjalistycznych, salach wykładowych, salach seminaryjnych, bibliotece, stołówce, w salach wypoczynkowych, a nawet w hali sportowej. Również tutaj dostępność odgrywa ważną rolę. Z tego względu w szkołach i na uniwersytetach tym bardziej można zastosować rozwiązania zapewniające bezpieczne zasilanie.

Wprowadzając taką promocję, firma Schneider Electric odpowiada na duże zapotrzebowanie ze strony dystrybutorów, którzy już podjęli inicjatywy zmierzające w tym kierunku. Jednak niektórzy dystrybutorzy i znani producenci mają już porównywalne programy. Otwiera to jednocześnie nowe możliwości nawiązania partnerskiej współpracy. „Bardzo cieszymy się z tego, że w tym roku udało nam się wreszcie uruchomić nasz program edukacyjny, i cieszymy się, że możemy zaoferować naszym partnerom atrakcyjny i przede wszystkim nieskomplikowany program”, mówi Karin Hernik, Channel i SMB Manager w Schneider Electric. „W sektorze edukacji nadal widzimy duży potencjał do wykorzystania naszych rozwiązań IT. Dzięki naszemu nowemu programowi więcej instytucji edukacyjnych może korzystać z zalet stale dostępnej infrastruktury IT.”

Christian Nagel
Product Manager
+49 2921 99-5787
Christian.Nagel@also.com
Jens Gieseke
Focus Sales Manager Infrastructure
+49 2921 99-5780
Jens.Gieseke@also.com