Usługi IT

Zindywidualizowane udostępnianie danych, łatwa integracja systemu, nowoczesne standardy bezpieczeństwa.

ALSO posiada własne rozwiązanie cloudowe, oparte o redundantne data center, w którym zastosowane są najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa. Nasi partnerzy obsługują transakcje o wartości 2 miliardów Euro poprzez EDI i 1.2 miliarda Euro za pośrednictwem sklepów internetowych. W obu przypadkach zauważalna jest silna tendencja wzrostowa. Wykorzystujemy narzędzia analityczne służące ciągłej optymalizacji, aby zapewnić naszym klientom jeszcze sprawniejszą obsługę.