Cele i strategia

Pomagamy naszym klientom, dostawcom, a także nabywcom sprzętu, oprogramowania i usług w pełni rozwinąć swój potencjał i wcielić w życie nowe koncepcje biznesowe.

Jesteśmy oddanym partnerem biznesowym - priorytetem dla nas jest przynoszenie korzyści naszym klientom – sprzedawcom, wyspecjalizowanym dystrybutorom, pośrednikom (resellerom), sprzedawcom detalicznym oraz internetowym.

Jest to w sposób naturalny powiązane ze świadczeniem usług najwyższej jakości i spersonalizowaną obsługą, a także z kompetencjami i konkurencyjnością. Naszym celem jest budowanie długofalowych relacji biznesowych, na których nasi klienci mogą polegać. Aby osiągnąć ten cel, funkcjonujemy i pracujemy w zgodzie z naszymi zasadami prowadzenia biznesu:

 • Zapewniamy naszym klientom większe korzyści niż konkurencja
 • Nie składamy pustych obietnic
 • Osobiście angażujemy się w obsługę każdego klienta
 • Pielęgnujemy długotrwałe relacje biznesowe
 • Stosujemy zasadę “zero tolerancji dla błędów”

Nasze cele strategiczne

 • Być numerem 1 lub 2 w zakresie dystrybucji ICT we wszystkich krajach, w których jesteśmy aktywni.
 • Zwiększać przychody ze sprzedaży i rentowność poprzez ciągły wzrost.
 • Zabezpieczyć naszą wiodącą pozycję w zakresie kosztów dzięki ustawicznej optymalizacji procesów.
 • Dotrzeć do możliwie największej liczby klientów i osiągnąć ich możliwie największą satysfakcję.
 • Zaoferować naszym partnerom biznesowym większe korzyści niż porównywalni konkurenci dzięki innowacyjności oferowanych usług.
 • Być wiodącym partnerem dystrybucyjnym wszystkich dostawców, z którymi współpracujemy.
 • Być najbardziej atrakcyjnym pracodawcą, gdyż to nasi pracownicy są kluczem do naszego sukcesu.
 • Być spółką zawsze wiarygodną, społecznie zorientowaną i odpowiedzialną z punktu widzenia ekologii we wszystkim, czego się podejmujemy.

Nasza strategia

Głównym celem firmy jest osiągnięcie zrównoważonego wzrostu i zysku. ALSO osiąga wzrost dzięki swojej strukturze kapitałowej i rentowności. To są filary naszej działalności, które określają obszar naszych działań, a każda podejmowana decyzja je uwzględnia.

W ramach tego obszaru zdefiniowaliśmy i ustaliliśmy priorytety czterech działań - strategia „MORE”:

M (MAINTAIN) jak ZAPEWNIĆ oznacza zabezpieczenie biznesowego modelu transakcyjnego, na podstawie którego biznes Usług i Rozwiązań będzie się dalej rozwijać, aby osiągnąć wyznaczone cele w zakresie wzrostu i planowanych dochodów.

O (OPTIMIZE) jak OPTYMALIZACJA oznacza ciągłą optymalizację procesów w regionach. Główna dźwignia pochodzi z Programu Poprawy Zysku (PPZ) i Programu Optymalizacji Procesu (POP).

R (REINVENT) jak PONOWNIE. ALSO nadal będzie osiągać wzrost stosując transakcyjny model biznesowy i jednocześnie generując dodatkowe wzrosty dzięki Rozwiązaniom i Usługom dla biznesu.

E (ENHANCE) jak ROZSZERZYĆ. Oznacza to przede wszystkim rozszerzenie pozycji ALSO na rynku poprzez akwizycje zgodnie z celem Reinvent.