Microsoft 365 E5

Kompletny pakiet bezpieczeństwa i cyberochrony dla dużych korporacji

Microsoft 365 E5 to kompleksowy pakiet biurowy przeznaczony dla dużych korporacji. Oprócz zaawansowanych narzędzi do współpracy i rozwiązań automatyzacji platforma Microsoft 365 E5 zawiera również szereg najnowocześniejszych funkcji i technologii zabezpieczeń, które chronią przedsiębiorstwo i pomagają wyprzedzać potencjalne zagrożenia. Od ochrony punktów końcowych i zarządzania zagrożeniami po ochronę informacji i zgodność — platforma Microsoft 365 E5 zapewnia kompleksowy pakiet rozwiązań zabezpieczeń, które zapewniają bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. 

Najważniejsze cechy 

Entra

Zapewnienie kompleksowej ochrony punktów końcowych na różnych urządzeniach, poczcie e-mail i dokumentach. 

Usługa Microsoft Defender for Endpoint

Advanced Endpoint, która wykorzystuje naukę maszynową i sztuczną inteligencję do wykrywania zagrożeń i reagowania na nie w czasie rzeczywistym. 

Microsoft Intune

Zarządzanie urządzeniami przenośnymi i aplikacjami mobilnymi w usłudze Microsoft Intune w chmurze, które pomaga chronić dane firmowe na dowolnym urządzeniu. 

Usługa Defender dla usługi Office 3

Pełna ochrona przed zagrożeniami dla poczty e-mail, załączników, linków i narzędzi do współpracy, takich jak SharePoint i OneDrive. 

Ochrona zagrożeń i informacji

Pomaganie firmom w ochronie poufnych danych, w tym ochrona informacji, ochrona przed zagrożeniami i bezpieczeństwo aplikacji w chmurze. 

Zgodność i zarządzanie ryzykiem

Pomoc firmom w spełnianiu wymagań dotyczących zgodności i zarządzaniu ryzykiem na platformie Microsoft 365. 

Przegląd planów 

Microsoft 365 E5

Zaawansowana poczta e-mail z funkcjami archiwizacji i archiwizacji ze względów prawnych

Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami dla poczty e-mail i plików dzięki zaawansowanej ochronie przed zagrożeniami w usłudze Office 365 i usłudze Microsoft Defender dla punktów końcowych

Automatyczna klasyfikacja i etykietowanie danych poufnych za pomocą funkcji zapobiegania utracie danych w usłudze Office 365

Lokalne funkcje archiwizacji ze względów prawnych dla usług Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm

Zarządzanie połączeniami w chmurze za pomocą usługi Microsoft Teams

Oparty na chmurze system telefoniczny z usługą Microsoft Teams

Zarządzanie urządzeniami z systemami Windows, iOS i Android przy użyciu usługi Microsoft IntuneDevice management for Windows, iOS, and Android devices with Microsoft Intune

Lepszy wgląd i kontrola stanu zabezpieczeń dzięki wskaźnikowi bezpieczeństwa firmy Microsoft

Ochrona informacji za pomocą usług Azure Information Protection i Microsoft Cloud App Security

Inteligentne zarządzanie danymi i zgodność z przepisami dzięki zaawansowanym zbieraniom elektronicznych materiałów dowodowych, skrytce klienta i zaawansowanemu zarządzaniu danymi

Ujednolicona konsola zarządzania do zarządzania zabezpieczeniami użytkowników, urządzeń, aplikacji i danych za pomocą programu Microsoft Endpoint Manager

Korzyści dla partnerów 

Jako reseller firmy Microsoft możesz pomóc klientom korporacyjnym wyprzedzać zagrożenia bezpieczeństwa dzięki zaawansowanym funkcjom zabezpieczeń i zgodności. Oferując platformę Microsoft 365 E5, możesz zapewnić swoim klientom kompleksowe rozwiązanie, które oferuje najnowocześniejszą ochronę danych i urządzeń o znaczeniu krytycznym. 

Zwiększona produktywność

platforma Microsoft 365 E5 zapewnia firmom szereg narzędzi zwiększających produktywność, w tym zaawansowane narzędzia analityczne i narzędzia do automatyzacji procesów biznesowych. 

Uproszczone zarządzanie

platforma Microsoft 365 E5 jest łatwa w sprzedaży i zarządzaniu dzięki prostemu interfejsowi i intuicyjnym narzędziom, które ułatwiają resellerom bycie na bieżąco z potrzebami klientów. 

Zwiększone zabezpieczenia

platforma Microsoft 365 E5 oferuje funkcje zabezpieczeń i zgodności na poziomie korporacyjnym, aby chronić poufne dane i urządzenia klientów przed zaawansowanymi zagrożeniami.