Nowoczesne miejsce pracy jako usługa

Nowoczesna platforma WaaS to kompletny, elastyczny i łatwo skalowalny model zarządzania

rozwiązaniami IT przeznaczonymi do miejsc pracy.

Poznaj WaaS dla nowoczesnych miejsc pracy

Nowoczesne miejsce pracy jako usługa (Modern Workplace as a Service) to nowy paradygmat budowania, wdrażania i serwisowania nowoczesnych rozwiązań Microsoft w zakresie miejsc pracy.

Usługa ta zapewnia lepsze, bardziej spójne środowisko pracy użytkowników, upraszcza obsługę informatyczną – w tym zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich urządzeń – a także zmniejsza koszty związane z aktualizowaniem i wsparciem technicznym oprogramowania.

Zyskaj więcej swobody i skup się na swojej działalności

Transformacja cyfrowa zmienia sposób, w jaki pracujemy i współpracujemy. Dlatego małe i duże organizacje zaczynają czerpać korzyści płynące z całościowych rozwiązań do tworzenia stanowisk pracy na żądanie.

Reduced acquisition costs

Zapewniane przez elastyczne modele leasingu

Less downtime

Dzięki modelowi ciągłej aktualizacji

Tailored solutions

Możliwość dobrania rozwiązania do konkretnych potrzeb i modeli biznesowych

Scalability

Pozwalająca dopasować się do potrzeb rozwijającej się działalności

Simple device management

Obsługa wszystkich urządzeń, w tym własnych urządzeń użytkowników (BYOB)

Dependable security

Zyskaj możliwość udostępniania plików, dostępu i tożsamości pomiędzy urządzeniami i lokalizacjami

Pomoc w rozwoju dla MŚP

Usługa WaaS zapewnia wiele korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom. W ramach tej usługi klienci otrzymują dopasowany do potrzeb pakiet odpowiednich aplikacji, wraz z licencjami i wsparciem technicznym w jednym rozwiązaniu, które może ewoluować i rozwijać się wraz z firmą.

Wertykalność

Dzięki nowoczesnym, elastycznym rozwiązaniom technologicznym i odpowiedniemu wsparciu organizacje mają możliwość wzmocnienia swojej misji i zapewnienia dostępu do usług, które zwiększają wydajność pracowników, ale często brakuje im specjalistycznej wiedzy i zdolności do wdrożenia tak złożonej infrastruktury IT. Firma ALSO, we współpracy z Microsoft, dostarcza partnerom wiedzę i zasoby techniczne, które są im niezbędne do wspierania różnych pionów rynku, zapewniając odpowiednie narzędzia i usługi pozwalające osiągnąć wyznaczone cele za pomocą usługi WaaS.

Podmioty komercyjne i rządowe

ALSO zapewnia pełne zarządzanie cyklem życia usług WaaS, dając partnerom możliwość dostarczania intuicyjnych i skutecznych rozwiązań technologicznych klientom komercyjnym oraz rządowym.

Instytucje edukacyjne

Dzięki kompleksowym usługom sprzętowym i finansowym oraz spójności działań logistyki i zarządzania IT, firma ALSO eliminuje złożoność charakterystyczną dla wdrożeń rozwiązań WaaS, oferując partnerom prosty sposób na wdrożenie sprzedawanych rozwiązań, który pozwoli im obsłużyć klientów z sektora edukacji.

Znajdź partnera WaaS

Jako jeden z największych w Europie dostawców kompleksowych usług IT, ALSO dysponuje siecią tysięcy resellerów i konsultantów znających platformę Microsoft 365 w 18 krajach Europy. Przeszukaj naszą sieć partnerską i znajdź dostawcę, który odpowiada Twoim potrzebom.

Czy jesteś partnerem WaaS?

Jeśli potrzebujesz zasobów, materiałów marketingowych lub narzędzi sprzedaży, które ułatwią Ci wspieranie Twoich klientów w procesie przejścia na usługi WaaS, zapraszamy do działu Narzędzia marketingowe i sprzedażowe.