Warunki użytkowania

1. Wstęp

Witamy Państwa na naszej stronie. Prosimy o zapoznanie się z warunkami użytkowania określonymi w niniejszym dokumencie. Korzystając ze strony, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie tych warunków.

2. Dokładność, kompletność i aktualność informacji

Spółka ALSO Polska sp. z o.o. (dalej zwana „ALSO”) dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na jej stronie były dokładne, kompletne i aktualne. ALSO nie ponosi odpowiedzialności jeżeli którekolwiek z informacji okaże się nieprawdziwe, niekompletne lub błędne.

3. Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej w odniesieniu do tekstów, obrazów lub pozostałej zawartości znajdujące się na stronie są własnością ALSO lub zostały opublikowane za zgodą.

Kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie lub w inny sposób wykorzystywanie informacji, oznaczeń, obrazów, tekstów lub logo lub ich fragmentów do celów bezpośrednio lub pośrednio komercyjnych jest surowo zabronione. Jeśli chcieliby Państwo powielić którekolwiek z informacji zawartych na stronie, muszą Państwo wystąpić o zgodę do ALSO Corporate Communications na adres corporate.communication@also.com.

4. Państwa dane

ALSO dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe wykorzystywane były w sposób zgodny z prawem (patrz Polityka prywatności). Niezależnie od powyższego, ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za wszelkie wysyłane do nas informacje i treści, w tym za wszelkie roszenia osób trzecich wynikające z takich informacji lub treści.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Umowie o przetwarzanie danych

5. Linki do innych stron

W niektórych przypadkach kliknięcie linku na stronie ALSO przenosi użytkownika poza sieć i systemy ALSO Group. ALSO Group nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność czy funkcjonalność stron internetowych osób trzecich. Linki umieszczane są w dobrej wierze i ALSO Group nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane na stronach internetowych osób trzecich, do których linki znajdują się na stronie ALSO. Umieszczenie linków do innych stron internetowych nie stanowi rekomendacji ze strony ALSO Group. Zdecydowanie zalecamy dokładne sprawdzenie informacji dotyczących kwestii prawnych i ochrony danych na innych odwiedzanych przez Państwa stronach.

6. Gwarancje i wyłączenie odpowiedzialności

a) Niniejsza strona zawiera treści i informacje odpowiadające obecnej wiedzy i dostępnym danym. Jest przeznaczona do użytku wyłącznie w Europie. ALSO nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień, ani wyraźnych ani dorozumianych, że treści na stronie są pełne, poprawne, rzetelne lub aktualne, ani że nie doszło do naruszenia praw osób trzecich. ALSO nie gwarantuje, że strona będzie dostępna bez przerw i usterek, ani że nie wystąpią na niej żadne wirusy. Umieszczone na stronie treści nie mogą być poczytane jako udzielenie jakiejkolwiek gwarancji, zapewnienia ani przyjęcia odpowiedzialności po stronie ALSO. Dostęp do strony i korzystanie z niej, a także działanie na podstawie przedstawionych treści odbywa się na Państwa własną odpowiedzialność.

b) Strona ALSO oraz zawarte na niej odnośne informacje zostały udostępnione dla celów informacyjnych i sprzedażowych. Informacje na niniejszej stronie nie stanowią wiążącej oferty ani nie zawierają wskazówek ani instrukcji użytkowania produktów czy korzystania z usług ALSO.

c) Ani ALSO ani inne osoby lub podmioty upoważnione przez nas do tworzenia, projektowania lub udostępniania strony nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, koszty, straty będące wynikiem uzyskania dostępu, użytkowania, niemożności korzystania, zmian treści, błędów lub korzystania z innych stron.

7. Zmiany

ALSO zachowuje prawo do wprowadzania zmian do niniejszych Warunków użytkowania lub do treści strony internetowej, w szczególności w zakresie produktów, specyfikacji produktów, usług, cen lub dostępności, w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

8. Prawo właściwe

Wszelkie spory lub roszczenia, które mogą powstać w wyniku korzystania ze strony lub mogą być z nią powiązane, podlegają prawu szwajcarskiemu. Wyłącznym miejscem jurysdykcji są sądy właściwe dla Emmen (LU).

Luty 2015 r.