Jak dostać się do ALSO

ALSO oferuje również atrakcyjne możliwości

Nieistotne jest czy nadal się uczysz, studiujesz, czy też jesteś już doświadczonym managerem - oferujemy możliwości, dzięki którym z całą pewnością osiągniesz sukces. Podstawą naszego działania są Zasady ALSO. Kierujemy się nimi w codziennych kontaktach z klientami, partnerami biznesowymi oraz w komunikacji wewnętrznej. Dzięki nim osoby spoza firmy mogą również doświadczyć wyjątkowej obsługi w ALSO. Jesteś zainteresowany/a? Zatem aplikuj już teraz na jedno z wolnych stanowisk i stań się częścią naszego zespołu.

Specjaliści

Masz już doświadczenie w swoim zawodzie. Teraz pragniesz zmiany: chcesz przyjąć nowe obowiązki i rozwijać się w wybranej profesji. ALSO oferuje liczne możliwości, które wspomogą realizację Twoich celów zawodowych.

Kadra kierownicza

Jako manager chcesz podjąć się nowych zadań, korzystając ze swojego doświadczenia, wiedzy i zdolności przywódczych chcesz dokonać zmian i wspierać dalszy rozwój firmy na rynkach światowych.

Studenci

ALSO oferuje zaangażowanym i utalentowanym studentom szeroki wybór opcji. Masz możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w branży ICT podczas stażu lub uczestnicząc w programie „ucz się i pracuj”, lub kończąc pisanie pracy licencjackiej, magisterskiej lub rozprawy doktorskiej. W tym czasie możesz nawiązać przydatne kontakty ułatwiające przyszłą karierę zawodową, a także zrobić duży krok w kierunku rozpoczęcia kariery w ALSO.

Praktyki/kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe w ALSO to wyjątkowa szansa na rozpoczęcie kariery. Oferujemy młodym ludziom szkolenia zawodowe w naszych fabrykach i biurach. Większość stażystów/praktykantów zostaje w ALSO po ukończeniu szkolenia, a co za tym idzie, dostaje możliwość aplikowania na wyższe, bardziej atrakcyjne stanowiska dzięki uczestnictwu w kursach ustawicznego kształcenia wspieranych przez spółkę.