Typowe scenariusze Azure

Microsoft Azure dostarcza usługi i produkty z nimi związane w 26 kategoriach, od sztucznej inteligencji, przez rozwiązania blockchain, po poufne środowiska komputerowe – i wiele więcej. Poniższe scenariusze to tylko kilka przykładów obszarów, w których platforma Azure może przynieść znaczącą wartość.

Daj pracownikom dostęp do najwygodniejszego

wirtualnego pulpitu z Azure

Azure umożliwia organizacjom wyposażenie pracowników w wirtualne pulpity z systemem Windows 10 i zawsze aktualne wersje znajomych aplikacji biurowych pakietu Office. To elastyczne i skalowalne rozwiązanie infrastrukturalne upraszcza zarządzanie, obsługuje usługi pulpitu zdalnego i może zostać wdrożone i skalowane na platformie Azure w ciągu kilku minut.

Azure zapewnia:

Niedoścignioną wygodę użytkowania wirtualnego pulpitu

Zwiększoną wydajność użytkowników korzystających z wielosesyjnego dostępu do pulpitu systemu Windows 10, który jest zawsze aktualny i dostępny na każdym urządzeniu.

Uproszczona migracja do usług zdalnego pulpitu

Z łatwością zmigrujesz istniejące zdalne pulpity i aplikacje do platformy Azure.

Zwiększone bezpieczeństwo i zgodność regulacyjna

Wdrażaj system i aplikacje Windows 10 na platformie Azure, a zyskasz wbudowane funkcje zapewniające bezpieczeństwo i zgodność regulacyjną.

Szybkie wdrożenie

Dzięki funkcji ujednoliconego zarządzania w portalu Azure łatwo i szybko zwirtualizujesz i wdrożysz zarówno nowoczesne, jak i starsze aplikacje.

Osiągnij spokój ducha z

ekonomicznym rozwiązaniem do przetwarzania danych w chmurze, które zapewni Twojej firmie zgodność z przepisami

Platforma Azure zapewnia masowo skalowalne rozwiązania magazynowe w chmurze, które pozwalają organizacjom nadążyć za wykładniczym wzrostem ilości danych w przedsiębiorstwie.

Przeniesienie magazynów kopii zapasowych do chmury znacznie obniża koszty infrastruktury i zarządzania, zapewniając jednocześnie zabezpieczenia danych dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy są przesyłane między jednostkami, czy magazynowane. Kopie zapasowe danych są archiwizowane w preferowanym regionie centrum danych platformy Azure, dzięki czemu są natychmiast dostępne w przypadku konieczności przywrócenia danych lub aplikacji.

Azure zapewnia:

Uproszczone tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja

Zmniejsz liczbę przestojów w działalności i zredukuj koszty, korzystając z usług tworzenia kopii zapasowych oraz hybrydowych rozwiązań magazynowych, które pozwalają na bezproblemowe odtworzenie danych i aplikacji z chmury.

Niedościgniona zgodność z przepisami

Korzystaj z najbardziej wszechstronnej oferty funkcji zgodności, działającej na zasadach, które spełnią zarówno potrzeby biznesowe, jak i wymogi regulacyjne.

Nieograniczona skalowalność

Zadbaj, aby rozwiązania magazynowe i zabezpieczeń rozwijały się w miarę wzrostu wymagań biznesowych i danych Twojej firmy.

Bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca

Wybierz centrum danych Azure z dowolnego regionu na całym świecie jako lokalizację kopii zapasowej i archiwum.

Inteligentniejsze i szybsze wprowadzanie aplikacji na rynek

Platforma Azure ułatwia tworzenie, testowanie, wdrażanie i skalowanie aplikacji internetowych oraz mobilnych w chmurze. Azure obsługuje wiele różnych języków programowania, w tym .NET, .NET Core, Node.js, Java, PHP, Ruby lub Python, umożlwiające wdrożenie w kontenerach lub na dowolnym systemie operacyjnym. Deweloperzy zyskują również dostęp do szeregu wbudowanych interfejsów API, które ułatwiają integrację z usługami w chmurze, takimi jak Office 365.

Te możliwości są też wspierane przez usługę Azure App Service, która zapewnia w pełni zarządzaną platformę do uruchamiania i skalowania aplikacji. Platforma stanowi centralny punkt informacyjny do monitorowania wydajności i gromadzenia danych operacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych wymogów zgodności.

Azure zapewnia:

  • Najlepsze w swojej klasie narzędzia i zintegrowane działania DevOps: Spędzaj mniej czasu na wykonywaniu powtarzających się zadań, a więcej na tworzeniu aplikacji, które użytkownicy będą darzyć sympatią i zaufaniem.

  • Pełna integracja we wszystkich usługach Azure: Wbuduj popularne usługi Azure – takie jak wyszukiwanie lub mapy Azure – zwiększając wygodę użytkowania aplikacji.

  • Zaawansowane zabezpieczenia i zgodność regulacyjna: Hostuj aplikacje na wysoce bezpiecznej platformie chmurowej, która spełnia wszystkie standardy regulacyjne.

  • Spostrzeżenia i analiza z akcjami: Zyskaj kompletny wgląd w wydajność i stan techniczny aplikacji i możliwość lepszego wpływania na decyzje dotyczące rozwoju.

Przyśpiesz inteligentną produkcję z Azure IoT

Internet przedmiotów (ang. Internet of Things, IoT) stał się rzeczywistą technologią, dostępną dla producentów każdego rodzaju i rozmiaru. Niezależnie od tego, co produkuje Twoja firma, Azure zapewnia urządzenia, narzędzia, dane analityczne i zabezpieczenia, które pomogą każdemu przedsiębiorstwu odnieść sukces z technologiami IoT, od uzyskania większej wydajności operacyjnej po generowanie nowych strumieni przychodów.

Producentom samodzielnych systemów rozwiązania Azure IoT zapewnią bezproblemowe łączenie czujników, maszyn, procesów automatyzacji i oprogramowania w różnych operacjach – niezależnie od tego, gdzie się one znajdują. Te możliwości zapewniają poprawę widoczności procesów w czasie rzeczywistym, zwiększenie wykorzystania zasobów i czasu sprawności, oraz szybszą identyfikację i naprawę problemów z jakością.

Azure zapewnia:

Konserwacja prewencyjna

Możliwość wykrywania anomalii, zanim staną się one problemami krytycznymi, pozwoli ograniczyć przestoje i wysokość utraconych dochodów.

Efektywność urządzeń

Uzyskaj krytyczny wgląd w wydajność zakładu w stosunku do jego możliwości produkcyjnych, stosując czujniki do zbierania danych wzdłuż linii produkcyjnej.

Inteligentne zarządzanie obiektami

Zoptymalizuj przestrzeń, zużycie energii i wydajność pracowników, zyskując jeszcze bezpieczniejszą i wydajniejszą halę produkcyjną.

Inteligentne łańcuchy dostaw

Zbuduj inteligentniejszy łańcuch dostaw, zyskując dostęp do poglądowych informacji, które integrują planowanie biznesowe, prognozowanie popytu i monitorowanie „track-and-trace” w czasie rzeczywistym.

Czy chcesz zostać partnerem Azure?

ALSO zapewnia dostęp do narzędzi, szkoleń, wsparcia i zasobów, które pomogą w budowie dochodowych praktyk Azure. Skontaktuj się z ALSO i rozwiń swoją działalność w chmurze.

Potrzebujesz partnera IT przy realizacji projektu Azure?

Sieć partnerów ALSO rozciąga się na 18 krajów Europy i zawiera tysiące konsultantów IT wyspecjalizowanych w platformie Azure. Znajdź usługę, która odpowiada Twoim potrzebom.

Popularne narzędzia i zasoby dotyczące platformy Microsoft Azure

Download center

Dostęp do przydatnych narzędzi i zasobów Azure.

Zobacz więcej

E-Learning courses

Odwiedź Akademię ALSO i uzyskaj darmowe szkolenie od ekspertów z zakresu rozwiązań Azure.

Zobacz więcej

Azure calculator

Oszacuj koszt migracji do chmury za pomocą kalkulatora cenowego Microsoft Azure.

Po kliknięciu tego łącza zostanie wyświetlona zewnętrzna strona firmy Microsoft. Możesz otrzymać prośbę o podanie dodatkowych danych.

Zobacz więcej

ALSO Value-Add Services

Zobacz więcej