Typowe scenariusze Azure

Microsoft Azure dostarcza usługi i produkty z nimi związane w 26 kategoriach, od sztucznej inteligencji, przez rozwiązania blockchain, po poufne środowiska komputerowe – i wiele więcej. Poniższe scenariusze to tylko kilka przykładów obszarów, w których platforma Azure może przynieść znaczącą wartość.

Daj pracownikom dostęp do najwygodniejszego

wirtualnego pulpitu z Azure

Azure umożliwia organizacjom wyposażenie pracowników w wirtualne pulpity z systemem Windows 10 i zawsze aktualne wersje znajomych aplikacji biurowych pakietu Office. To elastyczne i skalowalne rozwiązanie infrastrukturalne upraszcza zarządzanie, obsługuje usługi pulpitu zdalnego i może zostać wdrożone i skalowane na platformie Azure w ciągu kilku minut.

Azure zapewnia:

Niedoścignioną wygodę użytkowania wirtualnego pulpitu

Zwiększoną wydajność użytkowników korzystających z wielosesyjnego dostępu do pulpitu systemu Windows 10, który jest zawsze aktualny i dostępny na każdym urządzeniu.

Uproszczona migracja do usług zdalnego pulpitu

Z łatwością zmigrujesz istniejące zdalne pulpity i aplikacje do platformy Azure.

Zwiększone bezpieczeństwo i zgodność regulacyjna

Wdrażaj system i aplikacje Windows 10 na platformie Azure, a zyskasz wbudowane funkcje zapewniające bezpieczeństwo i zgodność regulacyjną.

Szybkie wdrożenie

Dzięki funkcji ujednoliconego zarządzania w portalu Azure łatwo i szybko zwirtualizujesz i wdrożysz zarówno nowoczesne, jak i starsze aplikacje.

Osiągnij spokój ducha z

ekonomicznym rozwiązaniem do przetwarzania danych w chmurze, które zapewni Twojej firmie zgodność z przepisami

Platforma Azure zapewnia masowo skalowalne rozwiązania magazynowe w chmurze, które pozwalają organizacjom nadążyć za wykładniczym wzrostem ilości danych w przedsiębiorstwie.

Przeniesienie magazynów kopii zapasowych do chmury znacznie obniża koszty infrastruktury i zarządzania, zapewniając jednocześnie zabezpieczenia danych dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy są przesyłane między jednostkami, czy magazynowane. Kopie zapasowe danych są archiwizowane w preferowanym regionie centrum danych platformy Azure, dzięki czemu są natychmiast dostępne w przypadku konieczności przywrócenia danych lub aplikacji.

Azure zapewnia:

Uproszczone tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja

Zmniejsz liczbę przestojów w działalności i zredukuj koszty, korzystając z usług tworzenia kopii zapasowych oraz hybrydowych rozwiązań magazynowych, które pozwalają na bezproblemowe odtworzenie danych i aplikacji z chmury.

Niedościgniona zgodność z przepisami

Korzystaj z najbardziej wszechstronnej oferty funkcji zgodności, działającej na zasadach, które spełnią zarówno potrzeby biznesowe, jak i wymogi regulacyjne.

Nieograniczona skalowalność

Zadbaj, aby rozwiązania magazynowe i zabezpieczeń rozwijały się w miarę wzrostu wymagań biznesowych i danych Twojej firmy.

Bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca

Wybierz centrum danych Azure z dowolnego regionu na całym świecie jako lokalizację kopii zapasowej i archiwum.

Inteligentniejsze i szybsze wprowadzanie aplikacji na rynek

Platforma Azure ułatwia tworzenie, testowanie, wdrażanie i skalowanie aplikacji internetowych oraz mobilnych w chmurze. Azure obsługuje wiele różnych języków programowania, w tym .NET, .NET Core, Node.js, Java, PHP, Ruby lub Python, umożlwiające wdrożenie w kontenerach lub na dowolnym systemie operacyjnym. Deweloperzy zyskują również dostęp do szeregu wbudowanych interfejsów API, które ułatwiają integrację z usługami w chmurze, takimi jak Office 365.

Te możliwości są też wspierane przez usługę Azure App Service, która zapewnia w pełni zarządzaną platformę do uruchamiania i skalowania aplikacji. Platforma stanowi centralny punkt informacyjny do monitorowania wydajności i gromadzenia danych operacyjnych przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych wymogów zgodności.

Azure zapewnia:

  • Najlepsze w swojej klasie narzędzia i zintegrowane działania DevOps: Spędzaj mniej czasu na wykonywaniu powtarzających się zadań, a więcej na tworzeniu aplikacji, które użytkownicy będą darzyć sympatią i zaufaniem.

  • Pełna integracja we wszystkich usługach Azure: Wbuduj popularne usługi Azure – takie jak wyszukiwanie lub mapy Azure – zwiększając wygodę użytkowania aplikacji.

  • Zaawansowane zabezpieczenia i zgodność regulacyjna: Hostuj aplikacje na wysoce bezpiecznej platformie chmurowej, która spełnia wszystkie standardy regulacyjne.

  • Spostrzeżenia i analiza z akcjami: Zyskaj kompletny wgląd w wydajność i stan techniczny aplikacji i możliwość lepszego wpływania na decyzje dotyczące rozwoju.

Przyśpiesz inteligentną produkcję z Azure IoT

Internet przedmiotów (ang. Internet of Things, IoT) stał się rzeczywistą technologią, dostępną dla producentów każdego rodzaju i rozmiaru. Niezależnie od tego, co produkuje Twoja firma, Azure zapewnia urządzenia, narzędzia, dane analityczne i zabezpieczenia, które pomogą każdemu przedsiębiorstwu odnieść sukces z technologiami IoT, od uzyskania większej wydajności operacyjnej po generowanie nowych strumieni przychodów.

Producentom samodzielnych systemów rozwiązania Azure IoT zapewnią bezproblemowe łączenie czujników, maszyn, procesów automatyzacji i oprogramowania w różnych operacjach – niezależnie od tego, gdzie się one znajdują. Te możliwości zapewniają poprawę widoczności procesów w czasie rzeczywistym, zwiększenie wykorzystania zasobów i czasu sprawności, oraz szybszą identyfikację i naprawę problemów z jakością.

Azure zapewnia:

Konserwacja prewencyjna

Możliwość wykrywania anomalii, zanim staną się one problemami krytycznymi, pozwoli ograniczyć przestoje i wysokość utraconych dochodów.

Efektywność urządzeń

Uzyskaj krytyczny wgląd w wydajność zakładu w stosunku do jego możliwości produkcyjnych, stosując czujniki do zbierania danych wzdłuż linii produkcyjnej.

Inteligentne zarządzanie obiektami

Zoptymalizuj przestrzeń, zużycie energii i wydajność pracowników, zyskując jeszcze bezpieczniejszą i wydajniejszą halę produkcyjną.

Inteligentne łańcuchy dostaw

Zbuduj inteligentniejszy łańcuch dostaw, zyskując dostęp do poglądowych informacji, które integrują planowanie biznesowe, prognozowanie popytu i monitorowanie „track-and-trace” w czasie rzeczywistym.

Czy chcesz zostać partnerem Azure?

ALSO zapewnia dostęp do narzędzi, szkoleń, wsparcia i zasobów, które pomogą w budowie dochodowych praktyk Azure. Skontaktuj się z ALSO i rozwiń swoją działalność w chmurze.

Potrzebujesz partnera IT przy realizacji projektu Azure?

Sieć partnerów ALSO rozciąga się na 18 krajów Europy i zawiera tysiące konsultantów IT wyspecjalizowanych w platformie Azure. Znajdź usługę, która odpowiada Twoim potrzebom.

Popularne narzędzia i zasoby dotyczące platformy Microsoft Azure

Download center

Dostęp do przydatnych narzędzi i zasobów Azure.

eLearning courses

Odwiedź Akademię ALSO i uzyskaj darmowe szkolenie od ekspertów z zakresu rozwiązań Azure.

Azure calculator

Oszacuj koszt migracji do chmury za pomocą kalkulatora cenowego Microsoft Azure.

Po kliknięciu tego łącza zostanie wyświetlona zewnętrzna strona firmy Microsoft. Możesz otrzymać prośbę o podanie dodatkowych danych.

Zobacz więcej

Customer cases

Zobacz, jak inne firmy korzystają z migracji do Microsoft Azure.