Koniec wsparcia technicznego: Windows Server 2008 i SQL 2008

Przedłużone wsparcie techniczne dla systemu Windows Server 2008 i produktu SQL 2008 dobiegło końca. Wiele firm, które wciąż korzystają z tych rozwiązań, jest narażonych na zagrożenia bezpieczeństwa i znajduje się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej.

Nieobsługiwane serwery? Poznaj zagrożenia

Dalsze uruchamianie aplikacji i przechowywanie danych w systemie Windows Server 2008 lub rozwiązaniu SQL Server 2008 jest niezwykle niebezpieczne dla firm oraz ich klientów. Bez regularnych aktualizacji lub poprawek zabezpieczeń, organizacje funkcjonują na własną rękę i są narażone na coraz więcej zagrożeń.

W takich sytuacjach naruszenie danych nie jest już kwestią przypadku, tylko kwestią czasu.

Brak działania może skutkować:

Zakłóceniem działalności

Krytyczne aplikacje mogą nagle przestać działać.

Postępowaniem sądowym

Właściciele danych ponoszą odpowiedzialność w przypadku kradzieży prywatnych danych klientów.

Utratą zaufania

Klienci tracą zaufanie do firm, jeśli podejrzewają, że ich dane nie są chronione.

Brakiem zgodności z RODO

Praca z nieobsługiwanymi bazami danych jest bezpośrednim naruszeniem RODO.

1Source: Costs and Consequences of Gaps in Vulnerability Response, Ponemon Institute, 2019

380,000

– liczba kart płatniczych, których bezpieczeństwo zostało naruszone w wyniki wycieku danych firmy British Airways

Source: https://www.theguardian.com/business/2018/sep/07/british-airways-data-breach-what-to-do-if-you-have-been-affected

Migracja do Azure zapewnia bezpieczeństwo i innowacyjność nowej generacji

Dla przedsiębiorstw zorientowanych na innowacyjność, zakończenie wsparcia SQL i Windows Server może stać się doskonałą okazją do zwiększenia swojej konkurencyjności.

Organizacje, które przejmują inicjatywę i przeniosą się do Azure, będą czerpać korzyści z solidniejszych zabezpieczeń i większej zgodności regulacyjnej, a ponadto zyskują dostęp do szerokiego wachlarza nowych narzędzi i zdolności, które mogą zapewnić im nowe możliwości i niespotykane dotychczas korzyści.

1Source: The digital business divide. Keystone Strategy whitepaper.

Zyskaj elastyczność z różnorodnymi opcjami migracji

Oferujemy opcje migracji dostosowane do różnorodnych potrzeb

Przejdź na maszyny wirtualne

Przeniesienie danych i aplikacji do maszyn wirtualnych (VM) działających w chmurze Microsoft Azure to najprostsza i najszybsza metoda migracji. Wariant ten przynosi kilka kluczowych korzyści organizacjom, które potrzebują czasu na przygotowanie się do pełnej modernizacji:

  • Dotychczasowe aplikacje – nawet te oparte na SQL 2008 – działają w niezmieniony sposób.
  • Microsoft zapewnia 3 lata rozszerzonego wsparcia technicznego
  • Firma zyskuje bezpieczeństwo dla swojej działalności oraz czas na zaplanowanie nowej architektury oraz migracji

Rozważasz migrację do VM? Skorzystaj z pomocy ALSO

Przejdź do zarządzanej instancji bazy danych SQL

W przypadku niektórych organizacji jeszcze lepszą opcją jest przeniesienie obciążeń do zarządzanej instancji bazy danych SQL. Ta droga do chmury zmniejsza złożoność w dłuższej perspektywie czasowej i przynosi dodatkowe korzyści:

  • Eliminacja problemów związanych ze zgodnością
  • Nie ma potrzeby dokonywania zmian w aplikacjach
  • Znaczne obniżenie kosztów prowadzenia bazy danych

Zmniejsz koszty działalności z Azure

oszczędności przy migracji centrum danych (TCO kontra koszty infrastruktury lokalnej)

oszczędności, przenosząc aplikacje na Azure

oszczędności, zmieniając architekturę aplikacji na Azure

Skorzystaj z konkurencyjnej oferty chmury Microsoft

Ponad 95 procent firm z listy Fortune 500 korzysta z platformy Microsoft Azure – efektywność kosztowa tego rozwiązania jest jedną z największych przyczyn jego popularności. Platforma Azure może być nawet pięciokrotnie tańsza niż Amazon Web Services (AWS) i zapewnia korzyści w postaci hybrydowego użycia oraz przedłużonego dostępu do aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows Server 2008.

Źródło: https://azure.microsoft.com/en-gb/overview/azure-vs-aws/cost-savings/

Popularne narzędzia i zasoby dotyczące platformy Microsoft Azure

Download center

Dostęp do przydatnych narzędzi i zasobów Azure.

Zobacz więcej

E-Learning courses

Odwiedź Akademię ALSO i uzyskaj darmowe szkolenie od ekspertów z zakresu rozwiązań Azure.

Zobacz więcej

Azure calculator

Oszacuj koszt migracji do chmury za pomocą kalkulatora cenowego Microsoft Azure.

Po kliknięciu tego łącza zostanie wyświetlona zewnętrzna strona firmy Microsoft. Możesz otrzymać prośbę o podanie dodatkowych danych.

Zobacz więcej

ALSO Value-Add Services

Zobacz więcej