Zarząd Spółki

Dzięki kompetencji i skutecznemu zarządzaniu kierownictwo ALSO Polska sp. z o.o. prężnie realizuje interesy swoich pracowników, klientów, akcjonariuszy i partnerów biznesowych.