Surface promocje i programy cenowe

Rejestracja sprzedaży

Rejestracja sprzedaży ma na celu docenienie sprzedawców, którzy inwestują środki w rozwój relacji z klientami i zamykanie procesu sprzedaży. Rejestracja pozwala na osiągnięcie dwóch założeń: zwiększenie zaangażowania partnerów w sprzedaż oraz zapewnienie widoczności procesu sprzedażowego. Rejestracja sprzedaży daje możliwość nagrodzenia Dystrybutora za zainwestowane zasoby i czas poświęcony na rozwój bazy klientów i sprzedaż zakwalifikowanych do dystrybucji urządzeń Surface.

Minimalne wymagania ilościowe: 50 zakwalifikowanych urządzeń. 25 egzemplarzy Studio. 3 egzemplarze Hub 2S

Bid Grid

Bid Grid to zatwierdzony programem rabatowy dla dystrybutorów, który definiuje maksymalne dopuszczalne zniżki dla transakcji spełniających ilościowe wymagania progowe. Aby określić dopuszczalną wysokość rabatu, dystrybutorzy powinni korzystać z informacji o poziomach zniżek dostępnych w dokumencie „Bid Grid” w aplikacji Readiness App.

Minimalne wymagania ilościowe: 1000 egzemplarzy zakwalifikowanych urządzeń.

Special Pricing

Program Special Pricing ma na celu oszacowanie dużego potencjału sprzedażowego (ponad 1000 egzemplarzy) i udzielanie rabatów przyrostowych w przypadku dużych, strategicznych transakcji. Wysokość rabatu zależy od wielu czynników, a przyznane zniżki mogą się różnić w zależności od SKU. Rozliczenie z dystrybutorem nastąpi w ramach procesu wystawiania not kredytowych.

Minimalne wymagania ilościowe: 1000 egzemplarzy zakwalifikowanych urządzeń.

Accelerate Pricing

Program „Accelerate Pricing” jest pierwszym modelem cenowym firmy Microsoft dla urządzeń opartym na opłatach za użytkowanie. Jego celem jest zachęcenie partnerów do pozyskiwania nowych klientów na urządzenia Surface oraz generowania wzrostu w ramach istniejących rachunków klientów. Program ten jest ukierunkowany na nagradzanie lojalności klientów dokonujących nowych zakupów bez warunków ilościowych.

Minimalne wymagania ilościowe: 1 zakwalifikowane urządzenie.

Tabela programów sprzedaży

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze zasady dla transakcji dotyczących firmy Microsoft.

O ile nie uzgodniono inaczej, polityka firmy Microsoft w zakresie programów sprzedaży jest realizowana następująco: