OD SPRZEDAŻY DO FAKTURY

Portal ALSO Cloud Marketplace — automatyzacja procesu biznesowego w chmurze WWW

ALSO Cloud Marketplace to rozwiązanie uniwersalnego portalu handlowego dla partnerów ALSO. Dzięki ALSO Cloud Marketplace partnerzy mogą tworzyć pakiety, prowadzić sprzedaż i zarządzać usługami chmury sieciowej od sprzedaży po fakturowanie za pomocą pojedynczego interfejsu online. Oferowane najważniejsze funkcje są następujące:

Zaistniej na lokalnym rynku

ALSO pomoże wybrać i zakwalifikować usługi chmury sieciowej i rozwiązania odpowiednie dla potrzeb rynkowych użytkownika. Wspólnie wybieramy właściwą ofertę usług SaaS, IaaS, a także sprzętu, pomocy technicznej, czy nawet ubezpieczeń i kredytowania.

Zarządzaj swoją ofertą

Narzędzie serwisowe umożliwia zarządzanie własną ofertą. Dostawcy mogą łatwo dodawać swoje usługi do oferty i zarządzać nimi. Wystarczy skonfigurowanie parametrów usługi, umieszczenie ikon i materiałów pomocniczych, wskazanie miejsc i sposobów świadczenia usług i już można działać.

Wysłanie oferty w czasie poniżej jednej minuty

Narzędzie sprzedaży umożliwia wysłanie oferty w czasie krótszym niż jedna minuta! Sprzedawcy mogą tworzyć oferty dla potencjalnych i obecnych klientów w ciągu kilku sekund, przenosząc usługi z oferty metodą „przeciągnij i upuść” i zmieniając na bieżąco ich parametry. Partner handlowy znacznie łatwiej niż dotychczas kontroluje ofertę i umożliwia swoim sprzedawcom zawieranie transakcji.

Łatwe tworzenie i zarządzanie klientami, użytkownikami i usługami

Narzędzie obsługi pozwala na łatwe tworzenie i zarządzanie klientami, użytkownikami i usługami Platforma chmury sieciowej ALSO znacznie upraszcza tworzenie klientów, użytkowników i usługi oraz zarządzanie nimi. Partnerzy handlowi mogą oferować swoje usługi i organizować je w 100% automatycznie w intuicyjnym interfejsie użytkownika, nie martwiąc się o złożoność konfiguracji usługi, zależności i algorytmy.

Łatwe i efektywne fakturowanie

Narzędzie do łatwego i efektywnego fakturowania. Zagregowane dane faktur są automatycznie dostarczane w cyklach miesięcznych w standardowym formacie EDI, a dane faktur są dostępne w każdej chwili online. Łatwo modyfikowane cenniki, z możliwością definiowania indywidualnych cenników dla klienta oraz niestandardowych cen na poszczególne pozycje pozwalają na fakturowanie z dużą elastycznością.

Od danych po analizę biznesową

Od danych po analizę biznesową. Raporty mogą być tworzone na podstawie dowolnych danych, najlepiej pasujących do danego celu. Dane mogą być prezentowane w intuicyjnych formatach — jako wykresy słupkowe, kołowe i liniowe, jak również w postaci tabel. Raporty można zapisywać, a same dane eksportować do zewnętrznych narzędzi analizy biznesowej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Uzyskaj pożądaną informację w czasie i w miejscu, kiedy jej potrzebujesz

Narzędzie pomocy pozwala uzyskać pożądane informację w czasie i w miejscu, kiedy są potrzebne. W rozbudowanym centrum pomocy z łatwym w użyciu systemem zgłaszania problemów użytkownik znajdzie wszelkie potrzebne informacje i materiały pomagające oferować, sprzedawać i wdrażać usługi i rozwiązania chmury sieciowej w maksymalnie łatwy i efektywny sposób.

Gotowe do użycia funkcje samoobsługi dla końcowych użytkowników

Narzędzie udostępnia gotowe do użycia funkcje samoobsługi dla końcowych użytkowników. Partnerzy handlowi mogą dostarczać użytkownikom końcowym w pełni zindywidualizowany zestaw funkcji samodzielnej obsługi konta, jak resetowanie haseł, edycja danych kontaktowych oraz pobieranie dokumentacji i oprogramowania.