1. cofnij

2021-07-12 - Warszawa

Aktualizacja Regulaminu Systemu Sprzedaży ALSO WEBSHOP

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 20 lipca 2021 zacznie obowiązywać zaktualizowany Regulamin Systemu Sprzedaży ALSO WEBSHOP (Regulamin).

Wykaz zmian:

• Dodanie zapisów odnoszących się do bezpieczeństwa logowania oraz zastosowania uwierzytelniania dwuetapowego (p. 7-9, §3),

• Ograniczenie i utrata dostępu do Systemu ALSO Webshop (p. 1 a,b, § 7).

• Drobne zmiany redakcyjne

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną wersją dokumentu: Regulamin Systemu Sprzedaży ALSO Webshop