1. cofnij

Twój biznes na wyższym POZ10MIE

Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy, nawet, gdy chodzi o Windows 7. Po 14 stycznia 2020 roku komputery z tym systemem nie będą już otrzymywać aktualizacji bezpieczeństwa ani pomocy technicznej.

Wyższy POZ10M bezpieczeństwa

Nowoczesne urządzenia z Windows 10 Pro chronią Twoje zasoby przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych zabezpieczeń.

Możesz być spokojny o informacje biznesowe, poufne dane klientów czy tożsamości cyfrowe pracowników. Wszystko dzięki wbudowanym i stale aktualizowanym rozwiązaniom ochrony informacji i urządzeń. Co najważniejsze – nie ponosisz przy tym żadnych dodatkowych kosztów.

Wyższy POZ10M efektywności

Szybkie uruchamianie i efektywna wielozadaniowość. Urządzenia z Windows 10 Pro wsparte procesorami ósmej generacji Intel® Core™ szybciej włączają się do działania. Odkryj szerokie możliwości wykonywania wielu zadań jednocześnie i korzystaj z znacznie dłuższego czasu pracy baterii niż na starszych urządzeniach. Dzięki lekkości i mobilności nowoczesnych urządzeń możesz pracować produktywnie z dowolnego miejsca.

Wyższy POZ10M integracji

Urządzenia z Windows 10 Pro i najnowszy pakiet usług Office w chmurze - Office 365 Business Premium4 zapewniają jeszcze lepszą integrację posiadanych przez Ciebie urządzeń.

Poza dobrze znanym zestawem niezbędnych aplikacji - Word, Excel, PowerPoint, Outlook, z pakietem Office 365 dla Biznesu otrzymujesz także darmowy hosting poczty e-mail i inne narzędzia ułatwiające rozwijanie i prowadzenia biznesu - Bookings, Outlook Customer Manager. Dodatkowo, poza stale aktualizowanymi pełnymi wersjami aplikacji na komputer, uzyskujesz również dostęp do ich wersji mobilnych i z poziomu przeglądarki, wystarczy jedno logowanie!

Czas zrobić krok naprzód. Niezależnie od tego, gdzie i jak pracujesz, nowoczesne urządzenia z systemem Windows 10 Pro, procesorami ósmej generacji Intel® Core™ i pakietem usług Office 365 oferują większą wydajność.

SPRAWDŹ CENA - 4947,00 PLN
MATERIAŁY DO POBRANIA

Skontaktuj się z naszym eskpertem:

Magdalena Szymera | Microsoft Key Account Manager | magdalena.szymera@also.com | Mobile +48 500 056 714 |

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
  • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
  • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
    a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

  • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
  • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

  • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
  • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.