1. cofnij

Kupuj w ALSO punkty dostępowe HPE ARUBA Instant On i odbieraj nagrody! Nagrodą w promocji są bony Sodexo.

Zasady promocji:

 • Organizatorem promocji jest ALSO Polska Sp. Z o.o.
 • Promocja skierowana jest do wszystkich Partnerów handlowych ALSO Polska.
 • Promocja dotyczy zakupu następujących urządzeń ARUBA instant on:
  • R2W96A, R2X16A, R2X01A, R2X06A, R2X11A, R3J22A, R3J24A, R3J26A
 • Minimalna ilość zakupionych urządzeń uprawniająca do otrzymania nagrody to 1 sztuka dowolnego urządzenia wskazanego na liście promowanych urządzeń
 • Za zakup urządzenia objętego promocją Partner otrzyma nagrodę w postaci bonu sodexo o wartości 50 PLN.
  • Maksymalna wartość nagród dla jednego partnera to 500 PLN, równoznaczna z zakupem 10 sztuk dowolnych, wskazanych w promocji urządzeń.
  • Ilość urządzeń objęta nagrodami – 80 sztuk.
 • Okres rozliczeniowy 06.09.2019 – 31.10.2019
 • Promocja ważna do wyczerpania puli nagród, decyduje kolejność zgłoszeń i data zakupu w ALSO.
 • Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo w zakresie zmiany warunków oraz czasu trwania promocji.

Lista urządzeń objętych promocją z listą nagród:

SAP Numer produktu Nazwa Jednostkowa cena zakupu Partnera w Also [cena netto]
EUR
Data końcowa promocji Nagroda za sztukę (max 500 PLN) PLN
3510570 R2W96A Aruba Instant On AP11 (RW) Access Point 63,36 20119-10-12 50 PLN
3510571 R2X16A Aruba Instant On AP11D (RW) Access Point 95,2 20119-10-12 50 PLN
3510573 R2X01A Aruba Instant On AP12 (RW) Access Point 108,16 20119-10-12 50 PLN
3510574 R2X06A Aruba Instant On AP15 (RW) Access Point 133,96 20119-10-12 50 PLN
3510575 R2X11A Aruba Instant On AP17 (RW) Access Point 165,92 20119-10-12 50 PLN
           
3510579 R3J22A Aruba Instant On AP11 (EU) Bundle 75,52 20119-10-12 50 PLN
3510581 R3J24A Aruba Instant On AP12 (EU) Bundle 120,32 20119-10-12 50 PLN
3510580 R2J26A Aruba Instant On AP11D (EU) Bundle 108,12 20119-10-12 50 PLN

Więcej informacji o ARUBA Instant-on i materiały do pobrania znajdziesz:

TUTAJ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
 • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
  a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

 • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
 • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

 • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.