1. cofnij

Aruba Instant On

Aruba Instant On - nowe access pointy dedykowane dla małych przedsiębiorstw.

HPE wprowadziło na rynek nową rodzinę access pointów dla niewielkich firm, odpowiadającą ich obecnym i przyszłym potrzebom. Urządzenia Aruba Instant On zapewnią bezpieczną i szybką i sieć Wi-Fi także na otwartej przestrzeni.

W nowej serii urządzeń znajdziemy kompaktowe access pointy biurkowe (AP11D), wewnętrzne (AP11, AP12, AP15) i zewnętrzne (AP17).

Urządzenia zapewniają błyskawiczny dostęp do sieci dla pracowników i gości, pozwalają na łatwe zarządzanie przy pomocy aplikacji mobilnej oraz umożliwiają automatyczne aktualizacje oprogramowania wraz z instalacją poprawek bezpieczeństwa.

Aplikacja mobilna, którą można zainstalować na urządzeniu z systemem iOS lub Android pozwala na konfigurowanie, monitorowanie sieci i zarzadzanie nią z dowolnego miejsca i w niezwykle prosty sposób

Urządzenia Aruba Instant On idealnie sprawdzą się w niewielkich biurach, hostelach, lokalach gastronomicznych i gabinetach lekarskich.

Aruba Instant On oferuje jeden rok gwarancji, bezpłatne wsparcie telefoniczne przez 90 dni.

MAŁE SKLEPY I PUNKTY USŁUGOWE

Małe butiki, biura nieruchomości czy gabinety stomatologiczne, to miejsca w których bezprzewodowa sieć w sklepie jest kluczowa zarówno dla pracowników, jak i klientów.

Punkt dostępu Aruba Instant On AP11 to idealne rozwiązanie Wi-Fi - proste w zarządzaniu i efektywne kosztowo. Rozwiązanie stworzone zostało z myślą o obsłudze urządzeń mobilnych, Internetu rzeczy i potrzebach związanych z bezpieczeństwem w dzisiejszym ruchliwym środowisku komercyjnym.

BRANŻA HOTELARSKA

Doświadczenia gości związane z pobytem w pensjonacie czy hotelu mogą znacząco wpłynąć na ich ocenę. Wolne połączenie czy niewielki zasięg sieci Wi-Fi może ją znacząco obniżyć.

Punkty dostępu Aruba Instant On AP11D, AP12 i AP17 to idealne rozwiązania zapewniające niezakłócony dostęp do Wi-Fi, w sytuacji kiedy wymagany jest niezawodny dostęp i zasięg sieci wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Dodatkowo łatwe dostrajanie do oprogramowania zapewnia zgodne działanie miedzy innymi Netflixa i kamer ochrony, kluczowych systemów i innych systemów operacyjnych.

PROFESJONALNE BIURO

Rynek oferuje wiele rozwiązań i urządzeń działających przewodowo i bezprzewodowo, które umożliwiają szybki start, zorganizowanie i prowadzenie biura – laptopy, drukarki, urządzenia do wideokonferencji, sieć bezprzewodowa i wiele innych.

Rozwiązanie Aruba Instant On AP15 zostało stworzone z myślą o miejscach pracy o gęstym rozmieszczeniu urządzeń, w których preferowane są urządzenia mobilne, a rosnąca liczba punktów końcowych, aplikacji w chmurze oraz duża ilość danych muszą działać na tyle skutecznie, aby zapewniać jak największą wydajność pracowników i urządzeń. Wszystko to z chroniącymi dane funkcjami bezpieczeństwa, niezależnie od pełnionej roli.

DATASHEETY:

AP11

AP11D

AP12

AP15

AP17

MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM

Plakat

Jak sprzedawać Aruba Instant On

Prezentacja dla klientów

Przegląd rozwiązania

Aby uzyskać więcej informacji o Instant On, zajrzyj na poniższe strony:

Kontakt:

Mateusz Turski – Business Development Manager

Filip Pogoda - Presales

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej „RODO”) jest:
Also Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A, 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000218498, NIP: 89500218498, REGON: 930310841 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej na adres: ochronadanych@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  • 2.1 Osoby, które wypełniają formularz zgłoszeniowy proszone są o podanie danych niezbędnych do realizacji Promocji.
  • 2.2 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do udziału w Promocji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w Promocji.
  • 2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego są przetwarzane:
    a) w celach realizacji Promocji przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe
Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

  • a) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora czynności związane z realizacją Promocji,
  • b) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez czas trwania Promocji oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązków związanych z przeprowadzeniem Promocji (w tym dokumentacji rozliczeniowej).

5. Uprawnienia osoby

  • 5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
  • 5.2 Przysługuje Panu/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.