Social Media

Zyskuj popularność i osiągnij sukces

Połącz się z naszą bazą klientów i umieszczaj reklamy dla swoich najnowszych wiadomości i kampanii.

ALSO jest aktywne na następujących platformach: Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn.

Social Media Display Ads

DZIAŁANIA W SOCIAL MEDIA

Wykorzystaj swoje połączenie z naszą bazą klientów i umieść reklamy swoich najnowszych wiadomości i kampanii na naszych kanałach społecznościowych: na Facebooku, Twitterze, LinkedIn i YouTube.

  • Rozmiar: 1200x628 px
  • Czas realizacji*: 5 dni

*Czas realizacji liczony od momentu dostarczenia niezbędnych materiałów i informacji wejściowych

Poniżej uzyskasz więcej informacji na temat dostępnych opcji.

KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usług, skontaktuj się z zespołem marketingowym ALSO.

MarketingALSOPolska.PL@also.com