E-MAIL MARKETING

Podstawa każdej kampanii marketingowej

E-mail marketing jest bardzo skutecznym sposobem na bezpośrednie dotarcie do grupy docelowej w odpowiedni sposób. Zespół marketingowy ALSO pomoże Ci w doborze najlepszych praktyk.

Newsletter dedykowany

Dysponujemy szeroką bazą kontaktów, którą wykorzystujemy w komunikacji z naszymi klientami. Odbiorcami mailingów są aktywni klienci z uprawnieniami do składania zamówień. Wysyłki treści reklamowych realizowane są zgodnie z przepisami RODO. Wysyłamy mailingi dedykowane do konkretnej promocji oraz spersonalizowane mailingi do wybranych akcji marketingowych.

Dostępne target grupy odbiorców newslettera:

  • Transactional Supply: Sprzęt i oprogramowanie dla sektora IT, elektroniki użytkowej i telekomunikacji
  • As a Service: Usługi oparte na konsumpcji i chmurze
  • Solutions: Doradztwo i wsparcie projektowe w zakresie architektury i projektowania IT
  • Grow With ALSO: Możliwości biznesowe, aktualizacje, wydarzenia i szkolenia

  • Rozmiar: 620x400 px
  • Czas realizacji*: 7 dni

*Czas realizacji liczony od momentu dostarczenia niezbędnych materiałów i informacji wejściowych

Poniżej uzyskasz więcej informacji na temat dostępnych opcji.

Newsletter zbiorczy

Dysponujemy szeroką bazą kontaktów, którą wykorzystujemy w komunikacji z naszymi klientami. Odbiorcami mailingów są aktywni klienci z uprawnieniami do składania zamówień. Wysyłki treści reklamowych realizowane są zgodnie z przepisami RODO. Wysyłamy mailingi dedykowane do konkretnej promocji oraz spersonalizowane mailingi do wybranych akcji marketingowych.

  • Rozmiar: 310x450 px
  • Czas realizacji*: 7 dni

*Czas realizacji liczony od momentu dostarczenia niezbędnych materiałów i informacji wejściowych

Poniżej uzyskasz więcej informacji na temat dostępnych opcji.

KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych usług, skontaktuj się z zespołem marketingowym ALSO.

MarketingALSOPolska.PL@also.com