1. cofnij

2022-10-21 - Warszawa

Oprogramowanie do druku 3D: ALSO jeszcze bardziej rozszerza swoje portfolio

Oferta produktów i rozwiązań w zakresie druku 3D staje się coraz bardziej kompleksowa. Dostawca technologii dodaje obecnie do swojej oferty dwa nowe produkty software'owe a z trzecim producentem prowadzone są już rozmowy.

VoxelDance Additive i VoxelDance Tango to zestaw wydajnego oprogramowania do przygotowania danych do druku 3D. VoxelDance Additive jest idealny dla technologii przemysłowych, takich jak SLM, SLA, SLS i DLP. Obejmuje zastosowania pionowe, takie jak szybkie prototypowanie, stomatologia plastikowa/metalowa, biżuteria, opieka zdrowotna czy formy przemysłowe. VoxelDance Tango to produkt modny w świecie LCD/DLP, zwłaszcza w marketingu konsumenckim wysokiej klasy oraz w przemyśle stomatologicznym. Rozwiązania VoxelDance sprawdziły się w ciągu ostatnich kilku lat zarówno wśród producentów drukarek, jak i użytkowników końcowych, co przyniosło firmie szybko rosnący udział w rynku. Firma ma obsesję na punkcie ulepszania aplikacji za pomocą algorytmów.

ParaMatters oferuje platformę oprogramowania do cyfrowej produkcji DMCP (Digital Manufacturing Control Processing), która oferuje cyfrowym fabrykom platformę oprogramowania dla przedsiębiorstw, która skupia się na czterech podstawowych obszarach możliwości oprogramowania. Zarządzanie materiałami zintegrowane z projektowaniem i optymalizacją topologii, oprogramowanie addytywne z przepływem pracy addytywnej oraz możliwość inspekcji, która oferuje przetwarzanie w pętli zamkniętej dla projektowania i wytwarzania addytywnego, dając fabryce możliwość budowania lepszych produktów. Obecnie ParaMatters zapewnia wsparcie dla wielu branż, od stomatologicznej/medycznej po lotniczą i przemysłową, a także oferuje klientom indywidualne produkty, które można zintegrować z platformą (DMCP). Daje to Cyfrowym Fabrykom możliwość "rozwoju w miarę postępu prac" dzięki modułowym rozwiązaniom programowym, które stanowią elementy składowe funkcjonowania cyfrowej fabryki. Każdy z samodzielnych produktów może być używany niezależnie i w miarę potrzeb dodawany do platformy DMCP (Digital Manufacturing Control Processing). ParaMatters jest idealnym rozwiązaniem dla cyfrowych fabryk, które chcą zmniejszyć koszty operacyjne i tworzyć lepsze produkty.

Oba produkty są już dostępne w ofercie ALSO. Ponadto, włączenie oprogramowania Agile PLM firmy 3YOURMIND pomaga firmom zidentyfikować części AM nadające się do druku z istniejących katalogów części i zapewnia rekomendacje technologiczne i materiałowe dla produkcji druku. Scentralizowana platforma ułatwia współpracę, umożliwiając ekspertom AM i osobom nie będącym ekspertami sugerowanie przypadków użycia AM na podstawie łatwych do zrozumienia danych dotyczących oceny i kwalifikacji części. W rezultacie firmy mogą poświęcić do 80% mniej czasu na identyfikację przypadków użycia AM, co pomaga im szybciej niż kiedykolwiek wcześniej budować biblioteki części AM.

Stefan Mannhardt, European Solution Business Manager 3D Printing w ALSO: „Druk 3D osiągnął nowy etap rozwoju. Nasze obszerne portfolio, które sięga od generowania danych aż do produkcji i postprocessingu, pokazuje dojrzałość tej technologii. Bezsprzeczne zalety w zakresie elastyczności, szybkości i trwałości będą napędzać znacznie intensywniejsze zastosowanie.“

Kontakt

Kontakt dla prasy:

Hanna Osetek-Pasquat
+48 22 676 09 00
press-PL@also.com