1. Back

2020-05-12 - Emmen

ALSO wzmacnia Zarząd Grupy. Główny prawnik Grupy ALSO (General Counsel) i starszy wiceprezes odpowiedzialny za HR zostaje członkiem Zarządu Grupy

Przez kilka lat Komitet Wykonawczy ALSO Holding AG z sukcesami pracuje w organizacji o strukturze macierzowej, w skład której wchodzą odpowiedzialni menedżerowie spółek z 23 krajów w których działa ALSO oraz starsi wiceprezesi różnych, specjalistycznych obszarów. W tym czasie zespół uzyskiwał doskonałe rezultaty zarówno w zakresie ekspansji regionalnej i wzmacniania pozycji rynkowej jak też rozwoju modelu biznesowego 3S – Zaopatrzenie (Supply), Rozwiązania (Solutions) i Usługi (Service). Ten udany kurs wymaga jednak wzmocnień w obszarze Zarządu Grupy. Jak to już miało kilka razy miejsce w przeszłości, w tym celu powoływani są wybrani członkowie Komitetu Wykonawczego.

Aktualne działania koncentrują się na radzeniu sobie z różnymi systemami prawnymi w nowo dodanych krajach, fuzjach i przejęciach, umowach dotyczących usług oraz wspieraniu nowych modeli biznesowych, jak IT-as-a-Service. Ze skutkiem natychmiastowym, Grupa ALSO nominowała swojego głównego prawnika i starszego wiceprezesa Human Resources, Thomasa Meyerhansa, na członka Zarządu Grupy. Jak mówi Gustavo Möller-Hergt, CEO ALSO Holding AG (SIX: ALSN): “Poprzez swoją pracę w Komitecie Wykonawczym, Thomas Meyerhans zdobył przez lata kwalifikacje na to stanowisko. Dzięki swojej eksperckiej wiedzy, będzie miał znaczący udział w dalszym rozwoju spółki, zarówno z perspektywy regionalnej, jak i technologicznej”.

Po studiach prawniczych w Heidelbergu, Lozannie i Moguncji, Thomas Meyerhans rozwijał swoją profesjonalną karierę w trzech międzynarodowych kancelariach prawniczych, a następnie dołączył do ALSO. W przyszłości jego praca, oprócz kierowania Działem Prawnym Grupy, będzie polegać na wspieraniu Rady Nadzorczej w ścisłej współpracy ze szwajcarską kancelarią prawną. Ponadto będzie w dalszym ciągu kierował Centrum Kompetencji ALSO ds. HR i dążył do przyspieszenia cyfryzacji działów prawnych i HR.

Bezpośredni link do informacji prasowej (język angielski): https://www2.also.com/press/20200512en.pdf