1. Back

2020-03-18 - Emmen

Konsekwencje koronawirusa: ALSO podejmuje działania

Jak ogłosiliśmy 16 marca, ALSO oferuje swoim resellerom szybkie i wolne od biurokracji wsparcie. „Usługa spotkała się z żywym zainteresowaniem i doprowadziła do podjęcia szeregu dyskusji i działań. Oprócz ochrony przed krótkoterminowymi problemami z płynnością, firma zapewnia – zwłaszcza mniejszym przedsiębiorstwom – możliwość zdobycia kompetentnych, indywidualnych informacji dotyczących lokalnych środków wsparcia”, wyjaśnia Gustavo Möller-Hergt, CEO ALSO Holding. Wiele krajów europejskich oferuje obecnie różne formy wsparcia ze strony państwa, które mają złagodzić skutki koronawirusa. Ich zakres waha się od pożyczek rządowych czy wsparcia w kwestiach podatkowych, po elastyczne, krótkoterminowe ustalenia dotyczące pracy.

Za pośrednictwem centralnego adresu e-mail: support4corona@also.com ALSO chętnie kontaktuje swoich resellerów z ekspertami, którzy będą w stanie wyjaśnić im różne opcje i doradzić w sprawie procedur aplikacyjnych. Usługa informacyjna jest bezpłatna dla resellerów ALSO. W razie konieczności uzyskania szczegółowej porady prawnej, ALSO może polecić lokalnych prawników, którzy następnie będą angażowani bezpośrednio przez resellera.

Bezpośredni link do informacji prasowej (język angielski): https://www2.also.com/press/20200318en.pdf

Kontakt

Kontakt dla prasy:

Manuela Rost-Hein
+49 151 14040215
manuela.rost-hein@also.com