1. Back

2020-02-26 - Emmen

ALSO osiąga doskonałe wyniki

(Zysk netto powyżej 100 mln euro, +24 procent)

Zarząd proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 3,25 franka szwajcarskiego na akcję (2018: 3,00 franka szwajcarskiego).

Rok 2019 był bardzo udany dla ALSO Holding AG (SIX: ALSN). "Wyjątkowy profil rozwoju pozwala firmie nie tylko osiągać ambitne cele, lecz nawet je przekraczać. Doskonały i stale rozwijany ekosystem, systematyczna realizacja naszej strategii MORE, trzy modele biznesowe Supply, Solutions i Service oraz ciągły rozwój cyfrowych platform technologicznych to podstawa tego sukcesu", mówi Gustavo Möller-Hergt, prezes zarządu i CEO ALSO Holding AG.

Zrealizowana przez Grupę ALSO sprzedaż netto wzrosła z 9,2 mld euro do 10,7 mld euro (+16,5 procent).52 procent tego wzrostu zostało osiągnięte dzięki wzrostowi organicznemu. W obszarze Supply sprzedaż netto zwiększyła się o 16,4 procent, w obszarze Solutions o 16 procent, a w obszarze Service o 21 procent. W ramach tego modelu biznesowego wzrosły przede wszystkim przychody w chmurze (+58 procent). Łączna liczba stanowisk zwiększyła się z 2,3 mln do 3,8 mln.

W 2019 roku spółka wypracowała EBITDA w wysokości 197 mln euro w porównaniu do 153 mln euro w roku poprzednim. Według analogicznych danych (z wyłączeniem skutków MSSF 16), EBITDA wzrosła o około 20 mln euro, czyli 13,2%, do około 173 mln euro w roku obrotowym 2019. Skonsolidowany zysk netto poprawił się o 23,6% do około 100 mln euro (rok poprzedni: około 81 mln euro). Warto dodać, że dzięki szybkiej integracji akwizycja w Polsce zaczęła już przyczyniać się do wzrostu zysków. Tym samym ALSO przekroczyło oczekiwania większości analityków.

Dobre wyniki finansowe, w połączeniu z optymalizacją kapitału obrotowego netto, prowadzą do poprawy płynności finansowej. Zasoby pieniężne wzrosły o 45,4 procent do 349 mln euro (rok wcześniej: 240 mln euro). Doprowadziło to do poprawy zadłużenia finansowego netto na analogicznej zasadzie, tj. przed uwzględnieniem skutków MSSF 16. Zostało ono zredukowane o 79 procent, z 163 mln euro do 34 mln euro. Gustavo Möller-Hergt podkreśla: "To niezwykłe, że udało nam się osiągnąć ten rezultat przy jednoczesnej transformacji organizacji, jak również kapitału obrotowego netto".

Instytuty badań rynku IT prognozują wzrost wydatków na technologie informatyczne w regionie EMEA o około 3 procent w 2020 roku. W ciągu najbliższych kilku lat ALSO skoncentruje się na następujących zadaniach:

  • zwiększeniu udziału rynkowego w tradycyjnym biznesie w krajach, w których firma nie posiada jeszcze dominującej pozycji
  • rozwoju modeli biznesowych w zakresie rozwiązań i usług (Solutions and Service)
  • wprowadzeniu platform IoT, cyberbezpieczeństwa i streamingowej
  • pełnej integracji przejęć dokonanych w Europie Wschodniej
  • dodatkowych przejęciach, zarówno o charakterze regionalnym, jak i technologicznym

W 2020 roku ALSO planuje poprawić swój raportowany EBITDA do poziomu 210-220 mln euro. Nowe technologie stwarzają nowe możliwości dla działalności firmy. W połączeniu z szybkością reakcji i skutecznością wdrażania pracowników, ALSO widzi doskonały potencjał wzrostu. Dlatego też Grupa ALSO zwiększyła swój średnioterminowy cel EBITDA do zakresu od 250 do 310 mln euro. Oczekiwania co do ROCE (ang. return on capital employed) wynoszą od 13 do 14 procent.

Bezpośredni link do komunikatu prasowego (język angielski): https://www2.also.com/press/20200226en.pdf

Bezpośredni link do sprawozdania rocznego (język angielski): https://www2.also.com/press/20200226ar.pdf

Kontakt

Kontakt dla prasy:

Alexandre Müller
+41 43 2683232
investor-relations@also.com
Manuela Rost-Hein
+49 151 14040215
manuela.rost-hein@also.com