1. Back

2019-11-21 - Emmen

ALSO: przestrzeń do dalszego wzrostu

Grupa ALSO podpisuje nowy kredyt odnawialny (RCF) o wartości 300 mln EUR. Udany debiut europejskiego dostawcy technologii na rynku kredytów konsorcjalnych potwierdza zaufanie banków do strategii firmy. Przez okres pięciu lat ALSO może korzystać z atrakcyjnych warunków finansowania, dzięki czemu zyskuje większą elastyczność w zakresie potencjalnych przejęć i finansowania przedsiębiorstw.

„Nowo zapewniona linia kredytowa o wartości 300 mln EUR i zainteresowanie banków stanowią wyraźny dowód zaufania naszych partnerów finansowych do solidności, stabilności i trwałości naszego modelu biznesowego”, mówi Gustavo Möller-Hergt, CEO ALSO Holding AG (SIX: ALSN). „W ten sposób zwiększamy naszą przestrzeń finansową w zakresie strategicznego ustawienia Grupy i dalszego wzrostu poprzez potencjalne przejęcia”.

Konsorcjum bankowe składa się z ośmiu banków kierowanych przez długoletnich partnerów ALSO, BNP Paribas, Deutsche Bank, Helaba i UniCredit. Kredyt odnawialny rozszerza zdywersyfikowaną koncepcję finansowania ALSO, która obejmuje dwustronne linie kredytowe, faktoring, znaczny przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz długoterminowe pożyczki zabezpieczone. Terminy zapadalności pożyczek długoterminowych mają zrównoważony rozkład od 2020 roku do 2027 roku.

Bezpośredni link do informacji prasowej (język angielski): https://www2.also.com/press/20191121en.pdf

Kontakt

Kontakt dla prasy:

Manuela Rost-Hein
+49 151 14040215
manuela.rost-hein@also.com