Microsoft jest jednym z czołowych liderów w dziedzinie sztucznej inteligencji. W ofercie firmy znajdziemy wiele produktów oraz usług zintegrowanych z technologią.

Azure AI

Microsoft oferuje platformę Azure AI, która zawiera wiele narzędzi i usług AI, takich jak Azure Machine Learning, Azure Cognitive Services i Azure Bot Service. Te narzędzia pozwalają na tworzenie, szkolenie i wdrożenie własnych modeli AI oraz integrację z aplikacjami i usługami w chmurze.

Cognitive Services

Czyli zestaw gotowych usług AI, które pozwalają na analizę tekstu, rozpoznawanie mowy, rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie obrazów i inne. Przykłady to usługi do tłumaczenia tekstu, analizy nastroju i automatycznego rozpoznawania tekstu na obrazach.

Microsoft Bot Framework

platforma, która pozwala na tworzenie chatbotów i agentów wirtualnych, które mogą być wykorzystywane w obszarze obsługi klienta, interakcji z użytkownikami na stronach internetowych i aplikacjach.

Azure Cognitive Search

narzędzie, które służy do przeszukiwania treści i wyciągania informacji z dokumentów, stron internetowych i innych źródeł. Wykorzystuje techniki przetwarzania języka naturalnego i rozpoznawania wzorców.

Azure Computer Vision

Mowa tutaj o usłudze umożliwiającej rozpoznawanie obiektów na obrazach oraz analizę ich treści. Może być wykorzystywana do takich zadań jak klasyfikacja obrazów, wykrywanie defektów w produkcji i wiele innych.

Microsoft AI for Healthcare

Zestaw narzędzi i rozwiązań AI dostosowanych do potrzeb sektora ochrony zdrowia, w tym analiza obrazów medycznych, diagnoza chorób i zarządzanie opieką zdrowotną.

Microsoft AI for Good

Microsoft prowadzi wiele inicjatyw z wykorzystaniem AI, które skupiają się na rozwiązywaniu społecznych problemów, takich jak walka z ubóstwem, ochrona środowiska i poprawa dostępu do edukacji.

Microsoft Research

Microsoft Research jest znane z prowadzenia badań nad zaawansowanymi technologiami AI, które mogą przekształcić przyszłość, w tym badania nad autonomicznymi robotami, głębokim uczeniem maszynowym i kwantowymi obliczeniami.

Microsoft jest aktywnym uczestnikiem rozwoju sztucznej inteligencji. Tworzy nowe technologie oraz innowacje, które otwierają nowe możliwości w biznesie, nauce, zdrowiu i edukacji. Razem tworzymy nowy rozdział historii, oparty na technologii i wizji. Dzięki zaangażowaniu i zaawansowanym rozwiązaniom, przyszłość wydaje się jeszcze bardziej obiecująca.