ZASADY KONKURSU:

 • Organizatorem promocji jest ALSO Polska Sp. z o.o.
 • Sprzedaż premiowa kierowana jest do Partnerów handlowych firmy ALSO Polska Sp. z o.o.
 • Konkurs trwa w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do 31 października 2023 roku lub do wyczerpania zapasów lub puli nagród – liczy się kolejność zamówień według daty na fakturze.
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnianie formularza rejestracyjnego do dnia 31 października 2023 roku, oznaczające zaakceptowanie zasad konkursu.
 • Uczestnicy zostaną nagrodzeni w następujących kategoriach
  • Kategoria I – Partnerzy o statusie Silver, Business Partner i Proximity (bez statusu w HPE)
   • Kryterium: Największa wartość zamówień na produktach Serwery HPE
   • Minimalna łączna wartość zamówień: 350 000 PLN netto
   • Ilość nagrodzonych: 3 Partnerów
  • Kategoria II – Partnerzy o statusie Silver, Business Partner i Proximity (bez statusu w HPE)
   • Kryterium: Największa wartość zamówień na produktach Storage
   • HPE Minimalna łączna wartość zamówień: 250 000 PLN netto
   • Ilość nagrodzonych: 2 Partnerów
  • Kategoria III – Partnerzy o statusie Silver, Business Partner i Proximity (bez statusu w HPE)
   • Kryterium: Największa wartość zamówień na produktach Aruba HPE
   • Minimalna łączna wartość zamówień: 300 000 PLN netto
   • Ilość nagrodzonych: 2 Partnerów
 • Nagrodę otrzyma łącznie 7 Uczestników łącznie z największym obrotem zakupowym, z zastrzeżeniem, że nagrodę w całym Konkursie może otrzymać tylko jeden pracownik/współpracownik danego Partnera Handlowego.
 • W przypadku nieprzekroczenia minimalnego wartościowego progu zamówienia, nagroda przechodzi na największe wartościowo zamówienie nienagrodzone w żadnej kategorii
 • Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie.

REGULAMIN

ZAREJESTRUJ SIĘ