1. cofnij

Pakiet Microsoft Office 2013 nie jest dłużej wspierany technicznie.

Przejdź już dziś na
Microsoft Office 2021
i uzyskaj wsparcie systemowe!

Więcej informacji

Microsoft Office Professional 2021 – kluczowe korzyści

Analizuj i twórz na profesjonalnym poziomie

W szybki sposób twórz arkusze kalkulacyjne, używając mniejszej liczby bardziej rozbudowanych formuł, które automatycznie aktualizują dane, gdy zmieniają się informacje. Szybko znajdź to, czego potrzebujesz dzięki usprawnionym funkcjom nawigacji i wyszukiwania. Nowe elementy wizualne, takie jak ikony i animowane GIF-y, sprawiają, że prezentacje stają się bardziej angażujące, a usprawnione narzędzia do rysowania ułatwiają pisanie, wybieranie i przenoszenie treści na urządzeniach obsługujących dotyk i pióro. Jeśli jesteś w trybie offline, możesz kontynuować pracę, ponieważ aplikacje są zainstalowane na Twoim komputerze.

Zoptymalizuj swoją pracę i życie

Dzięki pakietowi Microsoft Office Professional 2021 możesz sprawnie zarządzać wiadomościami, spotkaniami, kontaktami i zadaniami w jednym miejscu. Z łatwością dotrzymasz terminów spotkań, zobowiązań i nie zabraknie Ci czasu dla rodziny. W szybki sposób znajdziesz i załączysz najnowsze dokumenty do wiadomości e-mail, a także oznaczysz kolorami spotkania, co pomoże Ci skupić się na najważniejszych zadaniach i utrzymać wysoką produktywność.

Pracuj wspólnie, gdzie chcesz

W łatwy sposób udostępniaj pliki i otrzymuj powiadomienia, gdy inni dokonują edycji lub wspominają o Tobie w komentarzach i szybko sprawdź, co się zmieniło przy każdym otwarciu dokumentu.1 Ulepszone funkcje wydajności pomagają w szybszym działaniu systemu, a nowy system automatycznego zapisu1 sprawi, że już nigdy nie stracisz efektów swojej pracy.

Dlaczego pakiet Microsoft Office Professional 2021?

Pakiet Microsoft Office Professional 2021 jest przeznaczony dla rozwijających się małych firm, które potrzebują klasycznych aplikacji Office oraz programów Outlook, Publisher i Access. A dzięki dodatkowym narzędziom, takim jak OneNote, zyskasz wszystko, czego potrzebujesz, aby przenieść swoją firmę na wyższy poziom.

Skontaktuj się z magdalena.szymera@also.com , aby dowiedzieć się jak rozpocząć pracę z Office Professional 2021.

Dzięki pakietowi Microsoft Office Professional 2021 jesteś zawsze na bieżąco

Pakiet Microsoft Office Professional 2021 jest objęty zasadami nowoczesnego cyklu życia. Dzięki regularnym aktualizacjom firma Microsoft oferuje funkcje, zabezpieczenia i pomoc techniczną, które są niezbędne do dalszego rozwoju firmy – wszystko to w ramach prostego, jednorazowego zakupu.

1. Administrator

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ALSO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-230 Warszawa, ul. Daniszewska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536656, NIP 5272726825, REGON 360451330 o kapitale zakładowym w wysokości 133.300.300 złotych, BDO: 000006264 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: privacy.pl@also.com

2. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

2.1 Osoby, które wypełniają formularz proszone są o podanie danych niezbędnych do informowania o ofercie handlowej związanej z produktami i usługami oferowanymi przez Administratora oraz S4E S.A.

2.2 Podanie danych osobowych w formularzu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Dane podawane są dobrowolnie i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych dla celów marketingu produktów i usług oferowanych wspólnie przez Administratora oraz S4E S.A. oraz brakiem możliwości przedstawienia oferty handlowej.

2.3 Pani/Pana dane osobowe, podane podczas wypełniania formularza są przetwarzane w celach marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

2.4 W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych:

a) w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez ALSO Polska Sp. z o.o. oraz S4E S.A., za pośrednictwem poczty elektronicznej,

b) celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez ALSO Polska Sp. z o.o. oraz S4E S.A., za pośrednictwem następujących środków komunikacji: automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS).

c) w celach marketingowych podmiotów trzecich, z którymi współpracuje Administrator

3. Komu mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora:

a) S4E S.A.., z którym Administrator opracowuje wspólne oferty,

b) podmiotom realizującym na zlecenie Administratora wysyłkę informacji i materiałów reklamowych,

c) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

4. Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody.

5. Uprawnienia osoby

5.1 Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, prawo wycofania zgody lub zgód w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

5.2 Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.